Hoe Business Based Leadership Development je organisatie vooruit helpt

  • Grensverleggend en persoonlijke aandacht
  • Persoonlijke aandacht
  • Grensverleggend
  • De beste trainers
  • Gecertificeerd

News Detail

Business Based Leadership Development speelt zich vaak buiten de schijnwerpers af. Daardoor blijft soms onopgemerkt hoeveel het in de context ontwikkelen van leiderschap de organisatie kan opleveren. Specialist Brenda Wigleven van de Baak vertelt.

Het van oorsprong Helmondse familiebedrijf Kuijpers is een zeer succesvolle technisch dienstverlener met ongeveer 1.000 medewerkers. Maar een aantal jaren geleden werd het bedrijf met een pittige uitdaging geconfronteerd. Managementfuncties werden met name door externen ingevuld en het bleek een grote opgave te zijn om eigen medewerkers door te laten groeien naar managementfuncties.  Hierdoor kwam het behouden van de bedrijfscultuur op managementniveau in gevaar.

Andere soort leiderschap

“Het carrièrepad dat veel werknemers in het verleden volgden, voldeed niet meer”, zegt Brenda Wigleven. Als partner leren en ontwikkelen en ontwerper van managementdevelopment-trajecten bij de Baak werd Wigleven bij het vraagstuk rond Kuijpers’ leiderschapsontwikkeling betrokken. Van oudsher hadden veel technici bij het bedrijf een MBO-achtergrond. Als monteur en later  chef monteur konden ze zich verder ontwikkelen. Wigleven: “Maar de eisen die aan de leiders werden gesteld, zijn hoger geworden.” Veel technici zijn nu HBO-geschoold. Teams werken zelfstandiger en moeten nauw kunnen samenwerken met klanten en ketenpartners. Om dat soort teams aan te sturen was een andere soort leiderschap nodig, een leiderschap dat aangepast aan de context van Kuijpers’ organisatie moest worden ontwikkeld. Leiderschapsontwikkeling à la carte, dus, of Business Based Leadership Development.

Maatwerktrajecten

Bij Business Based Leadership Development gaat het in de regel om incompanytrajecten die zich buiten de openbaarheid afspelen. Hun waarde is daarom niet bij iedereen bekend, aldus Wigleven. “Generieke leiderschapsontwikkeling is niet altijd de beste oplossing. De omstandigheden waaronder leiders moeten werken, kunnen enorm verschillen. Wat ze in huis moeten hebben, verschilt daarom ook.” Groot- of kleinbedrijf, een werkvloer vol professionals of vol technici, goed of slecht opgeleid: leiders moeten in staat zijn in te spelen op de specifieke omstandigheden. Dat niet alleen, hun vaardigheden moeten aansluiten bij de strategische ontwikkeling van de organisatie. De leiders moeten niet alleen bij de huidige maar ook de toekomstige organisatie passen.

Groeiambitie

Bij Kuijpers lag er een duidelijke groeiambitie. De hoogwaardige projecten op het gebied van bijvoorbeeld industriële installaties en ‘blue buildings’, energiezuinige kantoorgebouwen, brachten een instroom van goed geschoold technisch personeel met zich mee. De bedrijfscultuur die soms nog door command & control werd gekenmerkt, sloot daar onvoldoende bij aan. De warme en loyale omgangsvormen die in het Brabants familiebedrijf te vinden waren, konden aanvulling gebruiken van wat meer resultaatgerichtheid. Deze factoren opgeteld bij de specifieke omstandigheden in de installatiesector waren de input voor het business based leadership-programma waarin de Baak nauw met Kuijpers samenwerkte.

Geen blauwdruk

Voor de uitvoering van een Business Based-ontwikkelprogramma bestaat er geen blauwdruk, aldus Wigleven. “De opzet van het programma wordt aan de specifieke wensen en mogelijkheden aangepast.” Meestal wordt gekozen voor een combinatie van incompany training en opleidingsvormen die bij een trainingscentrum zoals de Baak worden aangeboden. Soms wordt ook samengewerkt met een business school. In het programma dat de Baak met Kuijpers ontwikkelde, werkten de deelnemende managers met elkaar samen aan een strategisch plan. Daarnaast werd groepsgerichte en individuele training gegeven gericht op leiderschapsontwikkeling die bij Kuijpers’ omstandigheden aansloot. “Verschillende leertrajecten op het gebied van zowel de organisatie- als persoonlijke ontwikkeling werden tegelijkertijd aangepakt”, zegt Wigleven. “Zo’n combinatie zie je vaak bij Business Based Leadership.”

Succesvoorwaarde

Nauwe samenwerking van de opdrachtgever met de programma-aanbieder is een essentiële succesvoorwaarde voor leiderschapsontwikkeling. “Het moet echt een partnership zijn”, zegt Wigleven. De onderlinge relatie moet op vertrouwen gebaseerd zijn. Wigleven: “Het bedrijf geeft zich bloot en vertelt waar zijn uitdagingen liggen. Dat is nodig om samen aan een programma te werken dat op die uitdagingen inspeelt.” De aanbieder draagt zijn kennis van de leiderschapsdynamiek, nu en in de toekomst, en van sectorspecifieke ontwikkelingen bij. Wigleven: “Om dit werk te kunnen doen moet je behalve veel ervaring hebben, er vooral plezier in hebben om het krachtenveld waarin de organisatie zit te doorgronden. Je moet het gewoon mooi vinden.”

Lange adem

Van de eerste groep die bij Kuijpers op deze manier werd getraind, groeide de helft binnen een jaar door naar een volgende functie. Geleidelijk is te zien dat het leiderschap in het bedrijf verandert, aldus Wigleven. “Maar dat is uiteraard een proces van de lange adem.” Doordat veel mensen zijn doorgegroeid ontstond ruimte om managers met nieuwe ideeën aan te stellen. Inmiddels is een tweede business based-programma ontwikkeld.

Collectief leren

Een bijkomend voordeel van het programma is wat Wigleven ‘collectief leren’ noemt. De groep leiders die aan het programma heeft deelgenomen, heeft samen een intensief traject met opdrachten en leiderschapstraining gedaan. De deelnemers hebben een hechte band opgebouwd. Wigleven: “Als je op cultuurverandering uit bent, wil je als organisatie niet alleen dat individuele leiders zich ontwikkelen, maar dat de managementlaag zich collectief ontwikkelt.” Bij Kuijpers was te zien dat de deelnemers naar elkaar toegroeiden in een groep waarin ze elkaar vanaf dat moment makkelijk wisten te vinden. Wigleven: “Het lijkt ouderwets in tijden van e-learning, maar de gezamenlijke ervaring die de groep heeft doorgemaakt, is voor de organisatie van veel waarde.” De leiders die een business based-ontwikkelprogramma hebben meegemaakt, worden vaak belangrijke cultuurdragers in de organisatie. Met hen moet de organisatie de toekomst tegemoet.

Incompany traject: Samen werken aan blijvende verandering

Wij zijn de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. In onze intensieve trainingen combineren wij intellect, intuïtie en interactie. De groeiende complexiteit in organisaties vraagt om nieuwe benaderingen. Daarom leren we mensen hoe ze bewust en op elk moment de juiste combinatie van hun kwaliteiten en die van anderen kunnen inzetten om kansen te creëren.

Naar de Baak Incompany

De Baak heeft veel ervaring met incompany trainingen rond Management Development, Team Development en (Young) Talent Development.

Wil je vrijblijvend met ons sparren over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via 0343-556369, advies@debaak.nl of het adviesformulier. Of kom naar de gratis informatie- en netwerkbijeenkomst(en) waarin we trends, uitdagingen en ‘learnings’ van incompany trajecten met elkaar delen.

Neem contact op voor advies over incompany:

Telefoon
071-3690303
E-mail
advies@debaak.nl
Ja, ik wil advies
Scroll up