Empty Page Section

Om een duurzame toekomst te hebben staan organisaties voor de uitdaging om continu hun producten en diensten te vernieuwen. De levenscyclus van veel organisaties is nu zo onzeker dat vernieuwingskracht echt in het DNA van een organisatie verankerd moet worden.

Vernieuwing varieert van incrementele verbeteringen (een wagen met meer paarden) tot radicale innovaties (de auto). Wij helpen professionals en organisaties bij de menselijke kant van dit innovatieproces door daadwerkelijk aan de slag te gaan en werkende prototypes op te leveren op het gebied van producten, diensten of processen.

In onze opzet worden praktische samenwerking, methodiek en mindset gecombineerd:
EGO ↔ ECO: Innovatie vindt tussen mensen plaats, waarbij zij op elkaars ideeën en talenten bouwen. We werken daarom met teams, bij voorkeur samengesteld uit professionals van verschillende afdelingen, om integraal leren te bevorderen en vakgebieden te verbinden.
Design Thinking: We maken gebruik van Design Thinking als methodiek, ontwikkeld door IDEO in samenwerking met Stanford University. Design Thinking legt een sterke nadruk op het betrekken van de gebruiker in het proces, het gebruik van prototyping om tussentijds te testen en een iteratief proces om continu te verbeteren.
Applied Improvisation: We gebruiken de mindset van Applied Improvisation om creatief samenwerken en verandervermogen te bevorderen. Kernbegrippen zijn ‘Ja, en…’, lef, creativiteit, ondersteunen en vertrouwen. Hedendaagse succesvolle organisaties hebben playfulness als cultuuraspect.

Wat is voor jou het resultaat?

 • Een cultuurverandering binnen je organisatie naar meer innovatief en duurzaam ondernemen.
 • Een verhoogd innovatief vermogen van de deelnemers.
 • Meerdere innovatie prototypes, die als bron van inspiratie en duurzame ontwikkeling dienen voor een langere periode.
 • Borging in je organisatie van ‘Next Practices’ en nieuwe inzichten.

#hashtag

Reframing, Effectuation, Design Thinking, Applied Improvisation, Thrivability, Brainstorming, Prototyping, Gamification, LEGO Prototyping, Visualization, Playfulness, Creativity, Management 3.0, Humor, Agile, …

Klanten over Innovatie trajecten:

logo_NationaleNederlanden"Het Innovatie traject is meer dan een training. Mijn mindset is veranderd waardoor ik op een natuurlijke en constructieve manier om kan gaan met alle drempels die ik tegen kom. De kracht van het traject zit in het complete pakket dat werd aangeboden: de trainingsdagen, de online- opdrachten en het buddy- systeem.”
Jordy Veth, deelnemer en Program & Talentmanager bij Nationale Nederlanden

logo_Gemeente_UtrechtDe Baak is innovatiepartner van de gemeente Utrecht. In verschillende trajecten moeten teams komen tot duurzame innovaties om zowel bij te dragen aan een vernieuwingsgezinde organisatiecultuur, als een directe bijdrage leveren aan bezuinigingsdoelstellingen. We leiden daarbij interne facilitatoren op om zelfstandig te kunnen werken. "Design thinking is de nieuwe Tour de France van Utrecht, het geeft kleur en flair aan ons werk."
Gemeente Utrecht Innovatie Traject

logo_postnl“We willen binnen PostNL een klimaat creëren waarin nieuwe ideeën tot ontwikkeling komen. In dit programma gaat het om de competenties innovatiekracht, ondernemerschap en strategisch denken. Naast een aantal modules werken de deelnemers aan een innovatieve businesscase inclusief het betrekken van een sponsor op hoog niveau. Dat maakt dat er ook echte resultaten komen.”
Emma de Kleer, senior programmamanager Training&Development van PostNL over Innovation Challenge

Wil je meer informatie over vernieuwingstrajecten in jouw organisatie? Neem dan contact op met onze adviseurs: 0343 55 63 69

Advies nodig

 

Neem contact op met onze adviseurs via

Telefoon
0343-556369
E-mail
advies@debaak.nl

Empty Page Section

 • innovatie_innovatie_met_maatschappelijke_impact

  Innovatie met maatschappelijke impact

  Maatwerk

  De wereld is in transitie. We hebben grenzen bereikt. Op het gebied van onze natuur (Planet) van economische modellen (Profit) en het organiseren van bedrijven (People). Niet alleen de overheid maar juist organisaties spelen een cruciale rol in de beweging naar een duurzame samenleving.

  Lees meer...

 • innovatie_innovatie_door_talentontwikkeling

  Innovatie door talentontwikkeling

  Maatwerk

  Elke generatie kan iets eigens toevoegen aan de organisatie, mits ze daartoe in staat worden gesteld. De jongeren van nu kunnen een drijvende kracht zijn in innovatief werken en kunnen makkelijker inspelen op veranderende marktbehoeftes. De Baak heeft een concept ontwikkeld waar juist de jonge talenten in innovatieve leertrajecten grote veranderingen en innovaties in organisaties verankeren. Wij hebben inmiddels vele voorbeelden van succesvolle traineeships.

  Lees meer...

 • logo_postnl_teaser

  PostNL | Innovatief Ondernemen

  klantcases

  "Deze training is echt anders, dit hebben we nooit eerder gedaan. De deelnemers werden uitgedaagd om buiten hun comfortzone te treden. En ze leerden om elkaar effectief te ondersteunen en aan te moedigen. Naast een aantal modules werkten de deelnemers aan een innovatieve businesscase inclusief het betrekken van een sponsor op hoog niveau. Dat maakt dat er ook echte resultaten kwamen" - Emma de Kleer, senior programmamanager Training & Development bij PostNL

  Lees meer...

Scroll up