News Detail

Veranderen als ‘gut-wrenching experience’

In zijn boek 'Het et-ceteraprincipe' ontwikkelt Thijs Homan een radicaal alternatief voor onze traditionele kijk op de ontwikkeling van organisaties. Verandering is het resultaat van datgene waar alle mensen binnen en buiten de organisatie mee bezig zijn. Managers hebben daar relatief weinig controle over. "De vraag is natuurlijk hoe je dán de doelstellingen kunt realiseren waar je voor staat?"

Prof. dr. Thijs H. Homan is hoogleraar Change and Implementation bij de Open Universiteit Nederland. Hij zet zich af tegen de traditionele kijk op organisatieverandering.

Manager heroïsch?

"Het vak van de manager heeft nog steeds iets heroïsch. Het beeld dat we ervan hebben, is gestoeld op hoe we de eerste wetenschappers zagen. Hun kennis over hoe de natuur werkte, maakte het mogelijk om die te beheersen en naar de hand te zetten. De managers van tegenwoordig stralen dat nog steeds uit, zeker als zij grote reorganisaties aankondigen. Zij zien kennelijk als enigen de bedreigingen die op de organisatie afkomen en zij zijn als enigen in staat de organisatie te behoeden voor de ondergang. Omdat zij ervoor hebben doorgeleerd en omdat zij die positie bekleden."

Van visie tot implementatie

De traditionele kijk gaat er van uit dat de manager een visie heeft, een strategie ontwikkelt en plannen van aanpak maakt. Daar creëert hij draagvlak voor en dan wordt het plan geïmplementeerd. Soms stuit dat op weerstanden. Maar gelukkig heeft de manager uit de vakliteratuur geleerd hoe hij zulk ‘irrationeel’ gedrag moet hanteren. Kort door de bocht is dat nog steeds hoe er in de veranderkunde wordt gedacht. Niet alleen Cozijnsen en Vrakking in hun Basisboek veranderkunde redeneren zo, dat doen ook de gebroeders Ten Have in Veranderkracht en – als Homan even streng mag zijn – zelfs zijn geestverwanten De Witte en Jonker in De kunst van veranderen.

Verzameling groepjes

Een mooi verhaal, noemt Homan dat, maar helaas meer wens dan werkelijkheid. "Het hele idee dat het aan de manager is om de organisatie en de mensen te veranderen, is een construct van degenen die de macht hebben en die de macht willen houden." Volgens hem zit de werkelijkheid anders in elkaar. Niet met een machtscentrum, een gezamenlijk onderwerp, een gedeelde oriëntatie – maar met meerdere: polycentrisch, polyvocaal en polyvalent. Een organisatie ziet hij niet als een statisch organigram maar als een dynamische verzameling groepen en groepjes mensen, die allemaal lopen te praten over wat zij zelf belangrijk vinden. Het management is maar één van die groepjes.

Totaal ander beeld

Daarmee schetst Homan een totaal ander beeld van organisaties, van management en van verandering dan we gewend zijn. Hij baseert het op literatuur uit wetenschapsgebieden die in de conventionele managementliteratuur maar sporadisch aan bod komen: over complexiteit en chaos, sociale netwerken, kennis en macht, sociale bewegingen en revoluties. Ook deed hij bij meer dan 65 organisaties diepgaand onderzoek naar de patronen en dynamieken die zich in de praktijk voordoen bij organisatieontwikkeling.

Het et-ceteraprincipe

Centraal in Homans visie staat wat hij het et-ceteraprincipe heeft gedoopt. Dat houdt in dat verandering het resultaat is van de dynamiek van al die groepen en groepjes die samen de organisatie uitmaken. Die dynamiek is vele malen groter dan wat dat ene groepje, dat ‘management’ heet, ooit teweeg kan brengen. En anders dan het dominante managementdenken ons wil doen geloven, werkt die dynamiek onvoorspelbaar en onbeheersbaar. Net zoals het weer: voor de korte termijn kun je nog wel een verwachting opstellen, maar op langere termijn plaatst het ons toch altijd voor verrassingen – omdat kleine oorzaken nu eenmaal grote gevolgen kunnen hebben.

Hapklare brokken

Het conventionele wetenschappelijke onderzoek naar organisatieverandering brengt volgens Homan die hele complexe, niet-lineaire werkelijkheid terug tot een overzichtelijk aantal factoren waar meer of minder sterke correlaties tussen bestaan. Op dat gereduceerde beeld van de werkelijkheid baseren de onderzoekers vervolgens adviezen voor de praktijk. ‘De suggestie is dat je hun recept maar hoeft te volgen om de beoogde verandering te realiseren. Maar wie zulke adviezen in de praktijk probeert te brengen komt vaak van een koude kermis thuis.’

Geen universele principes

Als hoogleraar geeft Homan leiding aan onderzoek over de ‘binnenkant’ van organisatieverandering. Bijvoorbeeld naar de relatie tussen interventies die veranderingsmanagers plegen en datgene wat mensen in de organisatie in werkelijkheid zeggen en doen. "Dan blijkt dat er geen enkel verband te vinden is tussen die twee dingen,"verklaart Homan. "Er komt er geen enkele lijn uit, geen lineair causale wetmatigheden en geen universele principes."

Stemming omgeslagen

Homan geeft het voorbeeld van een grote Nederlandse bank die aan een lean-traject begon. De onderzoekers volgden het door de tijd heen. "In het begin was iedereen wild enthousiast. Mensen vertelden dat ze nu eindelijk snapten wat hun positie was in het grote geheel. Na vier weken was de stemming helemaal omgeslagen. De gal die men spuwde over het traject en over elkaar... echt ongelooflijk! Wat was er gebeurd? Het was doorgesijpeld dat twee impopulaire collega’s benoemd zouden worden op cruciale posities. Daardoor was men het vertrouwen in het proces kwijtgeraakt. Als je sec naar dat lean-traject kijkt, kun je zo’n omslag niet verklaren. Daarvoor moet je de bril van het et-ceteraprincipe opzetten."

Management-paradox

De implicatie daarvan is, volgens Homan, dat het werk van de manager niet zozeer draait om het beheersen en voorspellen van de ontwikkelingen als wel om accepteren dat die ontwikkelingen principieel onbeheersbaar en onvoorspelbaar zijn. Dat brengt hem op zijn management paradox: "Als manager sta je voor alles en nog wat aan de lat. Hoe kun je dat waarmaken als je beseft dat je maar ten dele in control bent – en dan doorgaans niet over die factoren die in de praktijk daadwerkelijk het resultaat bepalen?"

Niet kijken naar targets en kpi's

De organisatie wordt niet door een persoon of door een groep gemanaged, maar door alle groepen en groepjes samen. "Als je in die orde iets voor elkaar wil krijgen, is de cruciale vraag wie de grootste impact hebben op het resultaat dat jij wilt zien. Daar moet je dan zijn met je verhaal. Blijf niet kijken naar je targets en je kpi’s, maar treed in interactie met de mensen op de plekken waar de realiteit ontstaat. Leave the veranda and go out into the jungle!"

Braaftaal

Iemand die dat goed begrepen heeft, vertelt Homan, is zijn collega-hoogleraar Nol Groot. ‘Die was directeur Reizigers bij de Nederlandse Spoorwegen. Hij redeneerde: Als de resultaten van de NS, qua stiptheid, worden geproduceerd door de machinisten en de conducteurs, dan zijn dát de mensen bij wie ik moet zijn. Dus die ging hij opzoeken, in de wachtruimtes op de stations. In eerste instantie werd er dan natuurlijk braaftaal tegen hem gesproken. Maar hij heeft doorgezet tot hij na een jaar of twee gewone gesprekken kon hebben. Niet door te doen alsof hij ook een machinist was, maar door gewoon zichzelf te zijn. En dat waren niet per se feel good-gesprekken of appreciative inquiries. Maar ook soms de beuk er in en laten zien dat je er ongelofelijk van baalt als mensen het gesprek verzieken.’

Gut-wrenching

‘Verandermanagement is: iets heel erg willen, beseffen dat er tal van anderen zijn die ook iets heel erg willen (waarschijnlijk iets totaal anders dan jij) en dan de boer op gaan om te proberen jouw ding voor elkaar te boksen. In de wetenschap dat je de gevolgen van jouw acties niet precies kunt voorspellen en beheersen. Met nu eens een succesje en dan weer een enorme tegenslag. Veranderen als gut-wrenching experience, dus.’

Bron: managementboek.nl

Onderwerp

Management

Proeverij_640x480

de Baak Proeverij

Training eerst ervaren voordat je de keuze maakt?

Lees meer

Empty Page Section

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd op debaak.nl. Als je nog geen account hebt, kun je een account aanmaken. close

Gerelateerde trainingen

De trainingen van de Baak zijn specifiek ontworpen om een
impact te geven op verschillende niveaus.
 • Baak Leiderschap Programma (BLP)

  Training

  Als executive manager geef je al jaren leiding. Je vertrouwt daarbij op je kennis, ervaring en intuitie. Maar komt het beste van jou altijd naar boven? Profiteert jouw organisatie maximaal van jouw leiderschap? Als kritische professional wil je jezelf continue verbeteren en zoek je dus voortdurend nieuwe ingrediënten om jouw positie als leider verder te versterken. Dit geven wij je tijdens dit diepgaande programma door je te confronteren met jouw manier van managen, maar ook door met je te sparren en je intellectueel uit te dagen. Zo vind jij je kracht en leer je hoe je jouw impact op de organisatie kunt vergroten.

  Lees meer...

 • Invloed in Complexiteit (IIC)

  Training

  Het krachtenveld waarin je opereert is dynamisch en complex. De omgeving is voortdurend in beweging. Belangen zijn divers en vaak tegengesteld, besluitvorming wordt beïnvloed door vele partijen. Hoe zet je beïnvloedingsvaardigheden succesvol in vanuit jouw eigen visie? Hoe neem jij je plek in, in deze omgeving, zodat jij vanuit jouw expertise ook gezien wordt?

  Lees meer...

Gerelateerde artikelen

Inspirerende artikelen, filmpjes, tests of boekentips.


Scroll up