News Detail

Vijf aspecten die vragen om innovatief werken

Overgaan naar zelfsturing is een grote stap. Het is een proces van jaren. Je doet dat niet om managementlagen te schrappen en zo te bezuinigen. Je doet dat omdat je op een andere manier wilt samenwerken die de hele organisatie en haar medewerkers ten goede komt. In werkplezier én in de resultaten.

Zelfsturing is gewoon hard werken. Het is ook vrijheid en verantwoordelijkheid hebben voor alle aspecten rond het werk. Iedereen draagt bij vanuit zijn of haar talent. De hele bedrijfsvoering is transparant.

Waarom zou je zelfsturing moeten willen?

Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande in de maatschappij waar meer zelfsturing een oplossing voor zou kunnen bieden. Per bedrijf en branche wordt zelfsturing anders ingevuld. Dat maakt dat er geen vast recept voor is, maar het een kwestie is van beginnen, doen en ervan leren. De resultaten liegen er niet om. Daar zijn ook in Nederland steeds meer voorbeelden van. Bijvoorbeeld Kinki kappers, drukkerij Wedding, Arpa Training en Consultancy, Manutan (voorheen Overtoom), Buurtzorg, fusiegemeente Hollands Kroon, Bakkerij van Maanen, bouwbedrijf Kesselaar & Zn en ook bij de nationale politie experimenteren ze met zelfsturing.

Vijf aspecten die vragen om innovatief werken:

  1. De ontwikkelingen in de wereld gaan sneller, complexiteit neemt toe. Organisaties die veel managementlagen hebben en waar de verantwoordelijkheden bij het hogere management liggen, missen aansluiting, snelheid en flexibiliteit.
  2. De steeds groeiende procedures en protocollen (die voortkomen uit controle en regelmechanismen) maken dat er steeds minder tijd over blijft voor de core-business.
  3. De taakverdeling en -opsplitsing in organisaties zorgt voor minder betrokkenheid bij het product, bij de klant en bij de organisatie. Mensen zeggen dan voor een organisatie te werken en niet meer de klant te helpen met een product. Er ontbreekt een gezamenlijk doel. Dit kan leiden tot lagere motivatie, meer verzuim, lagere kwaliteit etc.
  4. Hiërarchische structuren maken dat er een onlogische top-down ofwel ouder-kind relatie ontstaat, waarin medewerkers handtekeningen moeten vragen voor een kleine aankoop terwijl ze in het normale leven huizen kopen. Dat bevordert afhankelijk gedrag bij medewerkers en minder verantwoordelijkheid, innovatiekracht en ondernemerschap.
  5. We beseffen dat we duurzamer willen ondernemen wat betreft de producten, de productie en hoe je omgaat met medewerkers. Vitale meedenkende medewerkers is een gevolg van meer zelfsturing. Zij voelen zich partner in de organisatie. Er ontstaat meer synergie op een afdeling of in de hele organisatie. Je maakt gebruik van ‘the wisdom of the crowd’ (in dit geval lees ‘the wisdom of the employees’), een trend waar vooral jongeren erg gewoon mee zijn. Wanneer medewerkers gelukkiger zijn en zich betrokken voelen heeft dat ook effect op maatschappelijke issues: minder zorgkosten, betere economie met wellicht minder werkeloosheid en minder ontevredenheid en geweld.

Zijn managers ouderwets?

Veel managers zeggen zelf te veel bezig te zijn met randzaken en te weinig met het doel of de visie van de organisatie en hoe je daar kunt komen. Er blijven altijd mensen nodig die het talent hebben overzicht te houden en richting te geven vanuit een helicopterview. Mensen die over de grenzen van hun afdeling of van hun organisatie heen kunnen kijken. In het bedrijf Semco van Ricardo Semler, een van de grondleggers van zelfsturing, worden managers door hun personeel gekozen. Dat gebeurt secuur, iedereen is zich bewust van de behoeftes en de gevolgen. Zij kiezen ook hun salaris op basis van vergelijking met andere bedrijven en hoeveel geld er binnen de organisatie beschikbaar is. Als volwassen mensen…

Zelfsturing heeft wellicht de toekomst!

Door Hanneke van Geet, Petra Baars en Berend van Aken van opleidingsinstituut de Baak.

Wij bieden ook (team)coaching, incompany trainingen, talks en intervisie om je verder te brengen met die vorm van zelfsturing die bij jouw organisatie of team past. Lees meer...

Scroll up