Empty Page Section

Over situationeel leidinggeven

Als leidinggevende kun je mensen op verschillende manieren aansturen. Meestal heb je een eigen voorkeursstijl, maar interessant is dat per medewerker en per situatie de ene stijl meer effect heeft dan de andere. Daarom moet je als manager alle vier de stijlen kunnen toepassen.

Het streven is altijd dat jouw plannen of teamdoelen zo gemakkelijk mogelijk behaald worden.

De vier basisstijlen van leidinggeven

In onze training Management van Mensen ervaar je via verdiepend onderzoek (Hersey en Blanchard, situationeel leiderschap) ‘aan den lijve’ de vier basis stijlen van leidinggeven: instrueren, overtuigen, coachen en delegeren. Je leert waar jouw uitdagingen nog liggen.

Instrueren is het geven van specifieke instructies en toezicht houden.
Overtuigen is besluiten toelichten en gelegenheid geven voor vragen.
Coachen is ideeën opperen en mensen helpen om besluiten te nemen.
Delegeren is het overdragen van verantwoordelijkheden en vertrouwen geven.

Medewerkers bekwaam en bereid?

Om te weten welke stijl je gaat inzetten moet je eerst het competentieniveau van de medewerker inschatten. Competentie bestaat uit twee aspecten: bekwaamheid (kunnen, kennis, ervaring, vaardigheden) en bereidheid (willen, zelfvertrouwen, betrokkenheid, motivatie). Wanneer iemand bekwaam en bereid is, is delegeren een passende stijl. Wanneer iemand niet bekwaam is maar wel bereid is overtuigen een passende stijl. Bij -wel bekwaam maar niet bereid- zet je de coachende stijl in en tenslotte vraagt -niet bekwaam en niet bereid- om een instruerende stijl.

De plank misslaan

Wanneer iemands prestaties niet naar wens zijn is het de kunst dat meteen bespreekbaar te maken. Soms moet je bij dezelfde medewerker voor verschillende stijlen kiezen, afhankelijk van de situatie. Situationeel leidinggeven vraagt om steeds weer opnieuw flexibel zijn in je gedrag als manager. Een verkeerde stijl kan negatief worden ervaren waardoor de medewerker minder gaat presteren en de relatie met hem of haar verslechtert. Wees dus bereid snel te schakelen en bij te draaien wanneer je gekozen stijl ongunstig uitpakt.

Wanneer volgen mensen je echt?

In onze training Management van Mensen krijgt deze theorie handen en voeten voor speciaal jouw werksituatie. Daarnaast krijg je alle basiskennis over o.a. groepsdynamica, communicatiestijlen, acteren binnen politieke krachtenvelden, etc. Je leert dit toe te passen in verschillende situaties. 
Maar wij zouden de Baak niet zijn wanneer we niet een stap verder zouden zetten. Pas wanneer je weet wie je bent en waar je naar toe wilt, pas dán kun jij anderen meenemen op je pad! Zonder maskers of onnodige franjes. Zonder trucjes of verborgen agenda. Pas dan kan je mensen managen en gaan anderen je volgen. Ook dit leer je tijdens deze training.

de Baak Proeverij

Training eerst ervaren voordat je de keuze maakt?

Lees meer

Advies nodig?

Wil je weten of deze training aansluit bij je leervragen neem dan contact op met één van onze opleidingsadviseurs. Via 0343-556369 of advies@debaak.nl.

Advies aanvraag

Anderen bekeken ook

De trainingen van de Baak zijn specifiek ontworpen om een
impact te geven op verschillende niveaus.
Scroll up