Empty Page Section

Veel leiders bereiken hun leidinggevende positie vanuit sterke eigenschappen zoals daadkracht, expertise en inzet. Als ze eenmaal leider zijn, merken ze dat het nog niet genoeg is: voor effectief leiderschap is méér nodig.

Door Anouk Al, trainer bij de Baak van o.a. het Young Executives Program, Janneke Kreek productmanager, Peter van Lonkhuyzen journalist.

Tijdens de eerste jaren als leidinggevende komen veel nieuwe uitdagingen op je af. Het aantal verantwoordelijkheden neemt toe, en het aantal mensen in je team meestal ook. De inhoud van je taken verandert van karakter: operationele vraagstukken worden tactische, soms strategische vraagstukken. Met die uitdagingen worden nieuwe vaardigheden van jou als leider gevraagd, en het zijn lang niet altijd dezelfde vaardigheden dan degene die je in de eerste plaats succesvol maakten.

5 vaardigheden van de tweede leiderschapsfase

In dit whitepaper komen de vaardigheden van de tweede leiderschapsfase aan bod. Het zijn vaardigheden die je eigenlijk pas kunt leren in de positie van leidinggevende: wat je over leiderschap leert als je leider bent. Niet alleen zijn deze eigenschappen onontbeerlijk in je verdere ontwikkeling als leider, ze worden bovendien de laatste jaren steeds urgenter. De omgeving waarin organisaties opereren wordt onvoorspelbaarder, en veel organisaties passen hun structuur en processen daarop aan met de invoering van lerend organiseren en meer autonomie voor de medewerkers. De vijf beschreven eigenschappen sluiten daar goed op aan. Lees meer over o.a. groepsprocessen, rolrepertoire, en wanneer je wel en niet moet loslaten.

Vul je gegevens in en download de whitepaper 'Wat je pas over leiderschap leert nadat je leider bent':


*
*
*
Scroll up