5 lessen in leiderschap van IC-arts Diederik Gommers

News Detail

Een paar weken geleden was je getuige van ongetwijfeld één van de meest opzienbarende tv- momenten van het jaar. In de talkshow Jinek sprak influencer Famke Louise over #ikdoenietmeermee, onder andere met IC-arts Diederik Gommers. Misschien dat er in eerste instantie ‘geen respect was voor corona’, maar die was er des te meer voor elkaar. Een inspirerend voorbeeld van leiderschap vervulde IC-arts tijdens deze uitzending (en eigenlijk in al zijn media optredens). Oprecht, authentiek en recht uit het hart. Wat kunnen we van hem leren?

We gaan even terug naar de uitzending van tv-programma Jinek. Wat maakte dit gesprek tot een ‘goed gesprek’? Een gesprek waar nog lang over nagepraat wordt en als voorbeeld dient voor hoe effectieve persoonlijke communicatie eruitziet. Overigens niet alleen dát, misschien nog wel meer welke ímpact effectieve persoonlijke communicatie heeft. De volgende 5 lessen kunnen we hierin ontdekken: 

 1. Authentiek
  In essentie gaat het over iemand (Diederik Gommers) die op een geheel authentieke manier begrip toont voor de ander (Famke Louise) en zo een hele natuurlijke manier van inspirerend leiderschap laat zien aan de kijker. Het vereist een zelfbewuste houding en het vermogen om je eigen sterktes en zwaktes te (h)erkennen. Een sfeer van openheid is daarin de sleutel, zodat er een basis wordt gelegd om te vertrouwen.

 2. Empathisch
  Hij verplaatst zich in haar wereld en toont oprecht begrip voor haar: hij heeft een ‘waarderende bril’ op. Alleen dat al, maakt een wereld van verschil. Door op een respectvolle manier om te gaan met haar, krijgt hij haar - en de kijker - mee. 

 3. Heldere communicatie
  Hij gebruikt gewone woorden, begrijpelijk voor iedereen. Daarnaast wekt open en heldere communicatie vertrouwen. Ook kalmte en rust bewaren in je spraak en stem is hierin een belangrijke factor.

 4. Spreek uit het hart
  Er zit geen verborgen agenda achter hetgeen wat hij zegt. Hij zegt wat hij voelt en waar hij in gelooft. Zijn non-verbale communicatie ondersteunt zijn verbale uiting. Congruent noemen we dat. Zichtbaar en voelbaar voor niet alleen de mensen aan tafel maar ook voor de vele huiskamers van Nederland. 

 5. Verbinder
  Luisteren en continu de verbinding blijven zoeken zijn belangrijke uitgangspunten om een constructief gesprek te voeren. Als hij al een oordeel had, heeft hij dat op z’n minst geparkeerd en daarmee ervoor gezorgd dat het niet tussen hen in is komen te staan. In vakjargon zeggen we ‘zonder contact geen contract’. Verbinding is de basis van elk écht gesprek. Interactie. Zonder winnaars of verliezers, waarin beiden zich gehoord en gezien voelen. Eerst begrijpen dan begrepen worden. 

Normen van communicatie
In het programma werd er eigenlijk een heel gewoon gesprek gevoerd. Een gesprek van mens tot mens, respectvol en vanuit gelijkwaardigheid. Hoe komt het dat we abnormaal communiceren, normaal zijn gaan vinden? Wat is er zo opzienbarend aan respectvolle communicatie met oog voor de ander? Blijkbaar zijn we ergens in de tijd een andere norm gaan hanteren. 
De norm lijkt dat we de regels volgen van een debat of een betoog. Het debat is een discussievorm waarbij het de bedoeling is een stelling te verdedigen of juist te bestrijden. Een kenmerkend element is dat er voor- en tegenstanders zijn. Met inherent daaraan dus ook een winnaar en een verliezer. Daarmee kun je deze gespreksvorm in figuurlijke zin als een (wed)strijd zien. Oorlogstaal zonder dat we het in de gaten hebben. Ook een betoog is een verdediging van een standpunt met de nadruk op argumenten en het ontkrachten van tegenargumenten. We zien en horen deze communicatievormen veelvuldig, denk aan een politieke setting maar ook op radio en televisie levert het regelmatig spraakmakende momenten op. 

Diederik Gommers koos bewust niet voor de strijd en ‘makkelijk scoren’, maar voor begrip en empathie. En gaf haar op een natuurlijke manier de ruimte om zo te groeien en te leren. 
En ook hijzelf wilde leren, door oprecht te luisteren naar mensen uit een leeftijdscategorie die - tot nu - bijna geen stem had in deze coronapandemie. Het eindresultaat is een prachtige samenwerking tussen de twee.

Dit artikel is geschreven door Edith Bergamin, coach en trainer bij de Baak.

 


teaser_0050
teaser_0118

Effectieve Persoonlijke Communicatie

Leer authentiek communiceren en vergroot je invloed

Bekijk de training

Wil je niets missen?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrieven en ontvang tips, inzichten en inspirerende artikelen van de Baak.

Ja, ik meld mij aan

Anderen bekeken ook

De trainingen van de Baak zijn specifiek ontworpen om een
impact te geven op verschillende niveaus.
Scroll up