News Detail

Handen ineen op weg naar werk

Den Haag, 16 maart 2016 - Een gezelschap van ruim 120 vertegenwoordigers van de landelijke overheid, gemeente Den Haag, COA en VluchtelingenWerk, VNO-NCW, ondernemers, coaches en dwarse denkers verzamelde zich gisteren tijdens de eerste Big Improvement DOE Dag in het Humanity House in Den Haag, om samen met 40 vluchtelingen onder het motto ‘A fast way to work’ een antwoord te formuleren op de vraag hoe we op een snelle en effectieve wijze het talent van de vele in Nederland aanwezige vluchtelingen (met een verblijfsvergunning) kunnen ontdekken, ontwikkelen en inzetten voor zowel hun eigen welzijn als dat van ons land.

De dag werd in een overvolle plenaire zaal geopend met de aangrijpende levensverhalen van theatermaker Bright Richards en gevierd tassenontwerper Omar Munie die beiden met veel doorzettingsvermogen hun weg in Nederland hebben weten te vinden en hier nu zeer succesvol zijn. Zij zetten de toon voor een grens- en regeldoorbrekende dag waarin ambtenaren, hulpverleners, coaches, ondernemers en vluchtelingen letterlijk bij elkaar aan tafel zaten en tezamen op zoek gingen naar doorbraken en duurzame oplossingen voor dit uiterst actuele maatschappelijke vraagstuk.

teaser_bidd_2

Parallel aan de verschillende discussiesessies werd gelijk ook de daad bij het woord gevoegd tijdens een zeer goed bezochte speeddate & matchmaking-bijeenkomst op de zolder van het Humanity House, waar een grote groep werkzoekenden rechtstreeks in gesprek ging met een twintig ondernemers en waar de eerste hoopvolle contacten werden gelegd op weg naar een baan.

teaser_bidd_3

De dag werd afgesloten door Sjaak van der Tak, burgemeester van de gemeente Westland, die het initiatief van harte ondersteunt en aankondigde dat hij alle burgemeesters in het Stadsgewest Haaglanden op zou roepen om zich aan te sluiten bij deze DOE-beweging, die als doel heeft om via samenwerking doorbraken te creëren op allerlei gebieden en waarbij de lessons learned ook toepasbaar zijn op vergelijkbare groepen mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

teaser_bidd_4

De komende weken worden de uitkomsten van de Big Improvement DOE Dag verder uitgewerkt en doorvertaald naar een landelijk bruikbaar concept.

BIDD is een initiatief van de Caesar Groep, de Baak, Permanent Beta en Winkelman Van Hessen.

- Einde persbericht -

Over de Baak

De Baak is een opleidingsinstituut op het gebied van leiderschap en ondernemerschap. De Baak richt zich op de ‘Human Side of Enterprise’, op de ontwikkeling en effectiviteit van mensen in organisaties. Leren bij de Baak betekent: onvermoede talenten ontdekken, verrassende kansen zien en intellect combineren met creativiteit. De Baak verzorgt open en maatwerkprogramma’s in het Nederlands en het Engels, maakt zich sterk voor duurzaam ondernemen en draagt bij aan tal van maatschappelijke projecten over leren en ontwikkeling. De Baak is verbonden met VNO-NCW en gevestigd in Noordwijk, Driebergen en Den Haag. Voor meer informatie: www.debaak.nl

Noot voor pers, niet ter publicatie

Foto’s zijn vrij van rechten, fotograaf is Jos van Leeuwen.

Voor meer informatie over de Big Improvement DOE Dag kunt u terecht bij Marjan Timmer (m.timmer@caesar.nl) of www.facebook.com/thefastwaytowork

teaser_bidd_1
Scroll up