News Detail

Driebergen, 4 december 2015 - Arko van Brakel, directeur van de Baak, legt eind december 2015 zijn functie neer. Van Brakels voorgenomen termijn van vier jaar loopt af in 2016. Gezien het kruispunt waarop De Baak zich nu bevindt, heeft de aftredende directeur besloten dat het nu tijd is om de directie van het opleidings- en kennisinstituut over te dragen. Met zijn aftreden wil Van Brakel de organisatie de ruimte geven om op zoek te gaan naar een opvolger. De leiding bij de Baak zal de komende periode, op interim basis, in handen zijn van Marcel Wintels, een ondernemer en bestuurder.

Onder leiding van Van Brakel heeft de Baak een aantal noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd. De Baak staat nu aan de vooravond van belangrijke strategische keuzes om haar toonaangevende bijdrage op het gebied van leiderschap en ondernemerschap in de toekomst uit te bouwen, voor opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Wintels belangrijkste opdracht is om met de organisatie voortvarende stappen te zetten en maatregelen te nemen gericht op een krachtige marktpositie.

Van Brakel blijft betrokken bij de Baak, vanaf januari 2016 zal hij nader vorm geven aan een samenwerkingsverband tussen de Baak en de Braziliaanse ondernemer Ricardo Semler.

- Einde persbericht -


Over de Baak

De Baak is een opleidingsinstituut op het gebied van leiderschap en ondernemerschap. De Baak richt zich op de ‘Human Side of Enterprise’, op de ontwikkeling en effectiviteit van mensen in organisaties. Leren bij de Baak betekent: onvermoede talenten ontdekken, verrassende kansen zien en intellect combineren met creativiteit. De Baak verzorgt open en maatwerkprogramma’s in het Nederlands en het Engels, maakt zich sterk voor duurzaam ondernemen en draagt bij aan tal van maatschappelijke projecten over leren en ontwikkeling. De Baak is verbonden met VNO-NCW en gevestigd in Noordwijk, Driebergen en Den Haag. Voor meer informatie: www.debaak.nl

Noot voor pers, niet ter publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Winkelman Van Hessen
Thomas Cordes
T: 070 416 16 16 / 06 10 31 07 78
tcordes@wvhcommunicatie.nl

Scroll up