News Detail

Wat verstaan we eigenlijk onder werkstress, overspanning en burn-out?

Hoe herken je de signalen en wat kun je eraan doen?

Wat is er nodig om deze problematiek professioneel te begeleiden?

De omvang van werkgerelateerde problematiek is enorm. Volgens onderzoek loopt maar liefst zo’n 1 miljoen mensen een risico op burn-out. Ook de overheid ziet inmiddels in dat, afgezien van veel persoonlijk leed, hiermee aanzienlijke maatschappelijke kosten gemoeid zijn. Dat vraagt inzet op velerlei niveaus. Voor een groot aantal coaches is dit nog onontgonnen terrein, maar mijns inziens is ook voor deze beroepsgroep hier een belangrijke taak weggelegd.

In dit webinar krijgen coaches de nodige kennis en praktische handvatten aangereikt voor het begeleiden van werkgerelateerde problematiek. We gaan in op wat wordt verstaan onder verschillende vormen van werkgerelateerde problematiek (werkstress, overspanning en burn-out). We staan stil bij de belangrijkste signalen van deze problematiek, het onderscheid met andere psychische problemen en de juiste aanpak.
Tot slot schenken we aandacht aan de kennis en vaardigheden waarover coaches moeten beschikken om deze problematiek professioneel te kunnen begeleiden.

Dit webinar is overigens ook interessant voor leidinggevenden die werkgerelateerde problematiek beter willen leren begeleiden.

Contact

Europees Instituut

Empty Page Section

Scroll up