News Detail

Waar loop jij als intern adviseur tegen aan?

Intern adviseren als vak valt niet altijd mee. Het blijkt vaak lastig om je positie en rol ten opzichte van je opdrachtgever helder te krijgen. En dat is niet het enige.
In dit webinar bespreekt Machiel de belangrijkste dilemma’s en hoe je hiermee om kunt gaan.
Ook neemt hij je mee langs de nieuwste inzichten vanuit nationale en internationale literatuur.Empty Page Section

  • Training

    Geef je advies meer impact

Scroll up