Empty Page Section

Empty Page Section

 • Management

  Thema

  Managers sturen processen en mensen aan om een doel of resultaat te bereiken. Het succes van managers hangt niet alleen af van hun eigen kwaliteiten en vaardigheden, maar vooral ook van hun gedrag als manager. Dát bepaalt hun effectiviteit en hun impact.

  Lees meer...

 • Zelfsturing

  Thema

  Waarom een Expertise Centre rond het thema zelfsturing? Omdat we in een tijd leven van complexe veranderingen en dat heeft ook impact op je organisatie. Reorganisaties, een beweging van product naar service gericht werken, talenten van medewerkers beter benutten en hetzelfde doen met minder managers. Je omgeving of jijzelf, als leider, staat voor de vraag om anders leiding te geven. Een stijl die recht doet aan de dilemma's van deze tijd. Ruimte nemen en geven. Sturen en loslaten.

  Zelfsturing, ook wel zelforganisatie genoemd, gaat over het verplaatsen van taken en verantwoordelijkheden van leidinggevenden naar medewerkers. Leiders gaan dan een andere invulling geven aan hun rol. Dat vergroot het eigenaarschap en ondernemerschap in het team. Heldere resultaatafspraken per team zijn hierbij essentieel, want vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Zelfsturing gaat over het samen realiseren van een resultaat en samen problemen oplossen.

  Ervaring leert dat het organisaties die dit succesvol hebben ingezet veel oplevert: vitalere en gelukkigere werknemers, talent komt beter tot zijn recht, hogere omzet en meer duurzame inzetbaarheid van mensen.

  Verschillende experts en mensen uit de praktijk schrijven en spreken over zelfsturing of vormen daarvan. Omdat per organisatie de situatie en de vraag anders is, putten wij uit het rijke ideeëngoed van o.a. Ricardo Semler (Zelfsturing Semco-stijl), Frederic Laloux (Evolutionary-Teal Organization) Brian Robertson (Holocratie), Lars Kolind (UNBOSS), Otto Scharmer (Leading from the future), Tony Hsieh (Delivering Happiness) en Gary Hamel (De democratische organisatie).

  De Baak helpt je om antwoord te vinden op vragen als:

  • Wat is je eigen visie op zelfsturing? 
  • Wat vraagt het om de kanteling te maken naar zelfsturing?
  • Hoe creëer je draagvlak voor zelfsturing in je organisatie, afdeling of team?
  • Hoe geef je leiding gericht op vertrouwen en eigenaarschap?
  • Wat is er nodig om het te laten slagen?
  • Waar begin je mee en wat zijn de vervolgstappen?

  Wat de Baak jou kan bieden:

  • Maatwerk trajecten voor jouw organisatie of team
  • Coaching, team coaching en intervisie
  • Spieken bij bedrijven die al zelfsturend zijn
  • Advies op maat
  • Workshops en webinars
  • Artikelen, blogs en interviews
  • Events, zoals: Semler in de polder! Pay it Forward en Semler and friends

  Interesse?

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jou, je afdeling en / of je organisatie? Neem voor meer informatie of advies vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs via advies@debaak.nl | 0343-556369 of via Berend van Aken b.vanaken@debaak.nl | 06-20598573

  Lees meer...

Scroll up