Next Level Leadership

Persoonlijk leiderschap is niet nieuw meer 

Persoonlijk leiderschap is inmiddels een bewezen manier voor managers en leidinggevenden om succesvol te kunnen opereren in complexe situaties. Een goede persoonlijke leider zorgt er voor dat zijn team of organisatie optimaal samenwerkt door de juiste kennis en ervaring van individuen te bundelen tot slagkracht. Door vanuit een duidelijke en inspirerende visie mensen te motiveren dezelfde richting uit te bewegen. Door het benoemen van het gemeenschappelijke doel worden meningsverschillen overstegen en ontstaan er effectieve relaties. Een leider kan hier alleen in excelleren als hij zichzelf kent en als hij bereid is zichzelf continue te verbeteren. Zo kan iemand zich ontwikkelen tot een succesvolle persoonlijke leider.

Wat is het volgende niveau?

Next Level Leadership gaat nog een stap verder. Next Level Leadership begint met het accepteren dat je niet alle controle over processen en mensen hebt. Dat betekent dat je je continue aan moet passen aan de snel veranderende omgeving. Dat je je flexibel opstelt en bereid bent om ‘ongebruikelijke stappen’ te nemen en ‘oude opvattingen’ te laten schieten. Je moet dus los kunnen laten en vertrouwen op je intuïtie en de inbreng van anderen. Je eigen waarden zijn je kompas en je stuurt vanuit wat nodig is in het moment. Dat is moeilijk en dat vraagt om moed! 

De beloning is echter groot: het zal resulteren in een team met mensen die met oog voor de klant initiatieven durven nemen en zich maximaal inzetten om een succes te maken van de organisatie en de opdracht. 

Een Next Level Leader geeft mensen de ruimte om fouten te maken en daarvan te leren en staat open om zelf fouten te maken en te leren. Zo’n persoon is uitmuntend in het aangaan van professionele relaties. Hij of zij snapt de dynamiek tussen mensen in organisaties en bespeelt integer het politieke krachtenveld. 

Next Level Leaders zijn echt, scherp en agile. 

‘De brug bouwen terwijl je erover loopt’, zegt Robert Quinn, ‘Generatief luisteren en je oordeel opschorten om je antwoorden te vinden’ stelt  Otto Scharmer en ‘De lerende organisatie alle ruimte geven’ adviseert  Peter Senge. Dit is Next Level Leadership. 

Wil jij meer leren over deze volgende stap in je leiderschap? Al onze trainingen gaan uit van dit gedachtengoed. 

Voor executive leiders zijn dit het Baak Leiderschap Programma en de Baak LEAP, voor senior leiders het Young Executives Program, voor beginnende leiders Management van Mensen en voor projectleiders en programmamanagers De Informele Leider.  

Kijk voor specifieke onderwerpen bij het overzicht van al onze trainingen of kom de stijl en inhoud van al onze trainingen meemaken tijdens de Baak Proeverij.

Neem contact op voor vrijblijvend advies:

Meer inspiratie

Inspirerende artikelen, filmpjes, tests of boekentips.


Scroll up