Empty Page Section

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de activiteiten van het Managementteam. De Raad van Toezicht bestaat sinds 1 januari 2014 en heeft de taken overgenomen van het voormalige Bestuur van de Baak.

Het curatorium van De Baak is een netwerk van mensen uit alle geledingen van de samenleving. Het Curatorium geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan de Raad van Toezicht en het Managementteam. Het Curatorium versterkt de binding met de samenleving.

Samenstelling Raad van Toezicht
Ronald_Blom Drs. R. Blom (Ronald) (voorzitter)
Voorzitter Raad van Commissarissen Roto Smeets Group
Voorzitter Raad van Commissarissen IGM Holding
brinkman Mevrouw drs. D.G. Brinkman (Dorothé)
Zelfstandig organisatieadviseur
Brinkman Organisatieadvies
tanja_dik

Mevrouw drs. T.H. Dik (Tanja)
Director Consumer Products and Services
Schiphol Group

fred_ensel Mr. F. Ensel (Fred)
Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Amstel en Vecht
Lid Tuchtraad Assurantiën
FaisalMirza F. Mirza (Faisal) Eigenaar Software consultancy Safena
Voorzitter Stichting Wij Blijven Hier!
Samenstelling Curatorium
FaridAzarkan Drs. F. Azarkan MSc RE (Farid)
Directeur Vastgoed Rijksgebouwendienst
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
hans_biesheuvel_90 H. Biesheuvel (Hans)
Voorzitter ONL voor Ondernemers
boldewijn Mevrouw G. Boldewijn (Grace)
CEO Bocari Engineering
Bestuurder Suriname Capital Investment Fund
brakman Mevrouw mr. I. Brakman (Inge)
Bestuurder/Toezichthouder
Tanja_Jadnanansing_90 Mevrouw mr. T.M. Jadnanansing (Tanja)
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
annet_de_lange_90 Mevrouw dr. A. de Lange (Annet)
Lector Human Resource Management Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
‘Visiting professor’ Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Stavanger (Noorwegen)
kim_putters_90_ Prof.dr. K. Putters (Kim)
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg, Erasmus Universiteit Rotterdam
elrahmani90 E. Rahmani (El)
Commissaris van Politie Korps Landelijke Politiediensten KLPD
jacques_schraven_90 Mr. J.H. Schraven (Jacques)
Chairman Supervisory Board Tata Steel Nederland B.V.
Voormalig voorzitter VNO-NCW
schuit Prof.mr. S.R. Schuit (Steven)
Hoogleraar Corporate Governance and Responsibility Nyenrode University
Advocaat Allen & Overy
Farid_Tabarki F. Tabarki (Farid)
Directeur Studio Zeitgeist
esther_vergeer_120 Mevrouw E. Vergeer (Esther)
Directeur Esther Vergeer Foundation

Raad van Toezicht en Curatorium

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de activiteiten van het Managementteam. De Raad van Toezicht bestaat sinds 1 januari 2014 en heeft de taken overgenomen van het voormalige Bestuur van de Baak.

Het curatorium van De Baak is een netwerk van mensen uit alle geledingen van de samenleving. Het Curatorium geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan de Raad van Toezicht en het Managementteam. Het Curatorium versterkt de binding met de samenleving.