Hero

  • Persoonlijke aandacht
  • Grensverleggend
  • De beste trainers
  • Gecertificeerd
  • Grensverleggend en persoonlijke aandacht

Empty Page Section

Al sinds onze oprichting ondernemen wij duurzaam en maatschappelijk verantwoord. Een goed renderende onderneming gaat vanzelfsprekend samen met maatschappelijke betekenis.

Zo maken wij ons sterk voor de kwaliteit van ondernemen en de positieve lange-termijneffecten hiervan op de mens, het milieu en de samenleving:

Duurzaam ondernemen als programma-onderdeel

Duurzaam ondernemen is ook de basis voor de programma's die aan onze klanten worden aangeboden. Langere trajecten, zoals de Baak LEAP en het Young Executives Program, kennen een buitenlandmodule waarin duurzaamheids-opdrachten aan bod komen. Daarnaast verzorgen we (steeds vaker) programma's voor klanten waarbij duurzaam ondernemen centraal staat.

Aanstekelijk tuinieren

Het project ‘Aanstekelijk Tuinieren’ is er op gericht om mensen, met afstand tot de arbeidsmarkt, buiten vrijwilligerswerk te laten doen in ‘het groen’. Afhankelijk van de mogelijkheden van de deelnemers kan hun sociale netwerk en de vaardigheden uitgebreid worden. Onze tuincoach, Jajette Mom, begeleidt de deelnemer(s), met gebruikmaking van tuinactiviteiten en werkt met hen aan vaardigheden die bijdragen aan participatie en/of de mogelijkheid voor het vinden van werk. Bekijk de flyer 'Aanstekelijk Tuineren' voor meer informatie.

Vitaliteit, Eten & Drinken

Vitaliteit zien wij als een gezonde gewoonte, daarom zijn er altijd bewegingsonderdelen tijdens de programma’s en verzorgen wij verantwoorde voedingsgewoontes. Al het eten en drinken bij de Baak - het aanbod voor onze cursisten en voor onze medewerkers - is duurzaam en verantwoord. We gebruiken verse, biologische en gezonde producten en schenken fairtrade koffie en thee. 

Duurzame inkoop

In ons streven naar optimaal verantwoord ondernemen hebben wij duurzame inkoopcriteria omschreven die door al onze medewerkers die betrokken zijn bij de inkoop van producten, gehanteerd zullen worden. Overall geldt dat wij spaarzaam om zullen gaan met de ons ter beschikking staande middelen, of dit nu papier, energie, kantoorartikelen, eten of drinken betreft.

Papier en disposables
Zowel in het leerbedrijf als in de accommodaties is digitalisering het uitgangspunt. Daar waar wij (nog) papier gebruiken is dat gerecycled. Disposables in restaurant en keuken zijn van bamboe, palmblad, suikerriet en/of gemaakt van materiaal uit reststromen van zetmeel en mais. Disposable glazen zijn PLA glazen gemaakt uit delen van de maisplant.

Energie
De Baak betrekt 100% groene elektra, windenergie met SMK keurmerk van Eneco en gecompenseerd "groen" gas van Nuon. Vanuit eisen Green Key wordt het waterverbruik zoveel mogelijk beperkt door de uitstroom te reguleren.

Voedingsmiddelen
Wij streven naar een gebruik van 100% duurzame inkoop (biologisch/mvo/fairtrade) van onze Food & Beverage producten. Het huidige percentage ligt op 86%.

Leveranciers
Bij de keuze van leveranciers kiezen we bewust zoveel mogelijk voor leveranciers uit de directe omgeving van de vestigingen. Daarnaast clusteren we zoveel mogelijk de te bestellen eenheden om de bestelfrequentie te verlagen. Zo dragen we bij uit aan het reduceren van CO2 uitstoot.

Lid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De Baak is lid van het kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het Social Venture Network en Samenleving en Bedrijf. Samen met hen verkent de Baak maatschappelijke thema's die een rol spelen in het publieke debat. Zakelijkheid en idealisme gaan hand in hand: hoe meer rendement, hoe groter onze maatschappelijke bijdrage. In de winst is reeds verrekend dat jaarlijks dertig procent hiervan aan maatschappelijke projecten is besteed. De Baak doneert geen geld maar tijd. Iedere medewerker van de Baak krijgt de ruimte en wordt aangemoedigd zijn of haar bijdrage te leveren.

Voorbeelden van MVO-activiteiten

Leren en ontwikkelen bij kinderen
De Baak organiseert in samenwerking met andere organisaties Kinderfestivals voor langdurig zieke kinderen, kinderen met autisme of kinderen van vluchtelingen en kinderen uit de omgeving.

Trainingen voor mentoren
Wij geven trainingen aan de coaches van Giving Back; een mentorproject voor bewezen talentvolle en ambitieuze scholieren, die vanwege hun achtergrond minder perspectieven hebben op een succesvolle carrière.

Kleine maatschappelijke organisaties
We bieden deelnemers uit ideële/non-profit organisaties bepaalde opleidingen aan tegen sterk gereduceerd tarief. Dit bevordert bovendien heterogene groepen en een interessant leerklimaat voor alle deelnemers.

CO2 Footprint
De Baak kijkt continu hoe wij onze CO2 uitstoot kunnen reduceren. Wij gebruiken hiervoor de CO2 footprint. De impact van De Baak B.V. met aftrek van de reeds gecompenseerde hoeveelheid CO -uitstoot bedraagt 372,89 ton CO2. Geïnteresseerd in de gehele rapportage? Deze is opvraagbaar.

Nieuwbouw Landgoed de Horst
Voor de nieuwbouw op Landgoed de Horst gebruiken we duurzame bouwmethoden en hergebruiken we materialen. We hebben een actief milieubeleid en streven ernaar de richtlijn ISO 26000 (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) te hanteren.

Lees meer over MVO beleidsverklaring

Keurmerk

Logo_green_key 

Green Key is hét keurmerk voor duurzame toeristische en zakelijke accommodaties. De Baak Landgoed de Horst en de Baak Seaside zijn gekeurd voor de Green Key en voldoen aan de gestelde eisen voor het gouden niveau.

Neem contact op voor vrijblijvend advies:

Telefoon
0343-556369
E-mail
advies@debaak.nl
Ja, ik wil advies
Scroll up