Henk van den Bosch

Dwaalruimtes door Henk van den Bosch

De Baak Seaside
Noordwijk

In de schilderijen van Henk van den Bosch speelt de architectuur een grote rol. In al zijn werken draait het om meer dan de geschilderde gebouwen of de interieurs. Henk van den Bosch laat zien dat binnen en buiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De kunstenaar maakt gebruik van verschillende perspectieven en speelt met illusionistische diepte. Hij bouwt zijn werken geraffineerd op; met slimme doorzich- ten en coulisse-achtige ruimtes, in een combinatie van abstractie en figuratie. Hij laat de toeschouwer dwalen in de ongelijksoortige ruimtes en sticht verwarring door lichtval en atmosfeer. Perspectief is een belangrijk middel om richting te geven en het oog te sturen. Ook het spel met heden en verleden (tijd) speelt een grote rol. Soms zijn de gebouwen futuristisch, soms zie je elementen en stijlen uit bijvoorbeeld zestiger jaren. Ogen- schijnlijk helder gedefinieerde ruimtes blijken bij nadere beschouwing minder een- duidig in opbouw. Hoe je een plek ervaart is sterk afhankelijk van allerlei factoren: herinnering, locatie, ontwerp, inrichting, moment van de dag, gemoedstoestand e.d. Henk van den Bosch probeert in zijn schilderijen die elementen te laten samenvallen zodat je gedwongen wordt de ruimtes te verkennen, te ervaren en ‘te plaatsen’.

Door te kijken moet men zich verhouden tot dat wat men kent, en dat wat men nog wil ontdekken. De geschilderde ‘dwaalruimtes’ laten je oog dwalen, ontdekken, spo- ren volgen. Dit vergt een actieve houding; de werken zijn geen eenvoudig te consu- meren voorstellingen. Ondanks het sturend perspectief en strakke opbouw is het een mentale reis naar min of meer bekende, en onbekende plekken. Dit zijn geen werken om achteloos aan voorbij te lopen of snel te consumeren: ze verdienen het langdurig bekeken te worden.

Podcast Dwaalruimtes
HKU lectoraat Kunst en Professionalisering en de Baak werken samen aan het tonen van bijzondere exposities. Beluister de podcast over de tentoonstelling van Henk van den Bosch. 

   

HenkvandenBosch HenkvandenBosch_1 HenkvandenBosch_2
Scroll up