Empty Page Section

Marieke Koning

Ik ben trainer en coach, steeds op zoek naar persoonlijke effectiviteit en (professionele) ontwikkeling. Ik maak gebruik van theorie, ervaring en reflectie op eigen patronen in interactie en afstemming.
Bij teams richt ik me op het besluitvorming en samenwerking ook bij conflicterende belangen; onderzoeken, uitspreken en werkbaar maken.
Verder ben ik betrokken bij maatwerktrajecten waarbij ik steeds weer geniet van de creatieve uitdaging om samen met de klant het leerproces vorm te geven.

Programmamaker

Marieke Koning
Naam
Marieke Koning
Functie
Programmamaker
Scroll up