Chris Roelen

Drs. Chris Roelen: geaccrediteerde Trainer NieuwBestuur, econoom specialisatie: organisatieadviseur in reputatiemanagement en corporate communicatie

Als trainer van NieuwBestuur werk ik vanuit de overtuiging dat we leven in een tijd van transformatie die vraagt om een nieuwe manier van besturen. Samen met de bestuurders die deelnemen aan de training de Nieuwe Bestuurstafel verkennen we wat het Nieuwe Besturen inhoudt. Maar vooral hoe de bestuurders, op een bij hun passende wijze, in hun eigen organisatie leiding kunnen geven aan het introduceren van een nieuwe manier van besturen. Een belangrijk kenmerk van de training is dat de bestuurders ook van elkaar willen en kunnen leren. Als trainer zorg ik er daarom voor dat er snel een sfeer van openheid en vertrouwen ontstaat.

de Baak avatar
Naam
Chris Roelen
Functie
Trainer
Scroll up