Martin Groenhuis

Bij de Baak ben ik designer van complexe programma's. Het liefst ontwerp ik trajecten waar vorm en inhoud samengaan. De thema’s van de training zijn dan 1 op 1 terug te vinden in de manier waarop het traject is vormgegeven. Ook faciliteer ik graag (management) teams bij het onderzoeken van mogelijkheden voor verandering en vernieuwing in combinatie met verankering en ‘koestering’. Mijn eigen ervaring als trainer en organisatieadviseur, bij o.a. Horizon T&D en KPN helpt daarbij. Als ervaren adviseur ben ik gewend te kijken naar het grotere geheel. Het samengaan van individueel en collectief leren en de samenhang tussen professionele-, persoonlijke- en organisatieontwikkeling. Zowel bij klanten als intern bij de Baak stel ik graag 'gewetensvragen' om snel tot de kern te komen. Ook werk ik vaak met uitdagende stellingen om scherpte te krijgen in de dialoog.

Naam
Martin Groenhuis
Functie
Manager Kwaliteit

Biografie

Als psycholoog, organisatie adviseur, filosoof en trainer combineer ik verschillende stijlen en inzichten in mijn werk met individuen en groepen. Ik hou ervan om een 'lichte staat van verwarring' te verzoorzaken. Alles heeft altijd een andere kant. Naar mijn overtuiging ontstaat werkelijk inzicht uit het erkennen en onderzoeken van verschillen en het toelaten van twijfel. Dialectiek als de motor van leren en ontwikkelen.

Scroll up