Bert Mulder

Bert Mulder is lector informatie, technologie en samenleving en is regelmatig betrokken bij strategie-ontwikkeling voor overheden en maatschappelijke organisaties. Eerder was hij informatie adviseur van de Tweede Kamer en hoofd automatisering van één van de grote publieke omroepen en lid van het Europees Cultureel Parlement.

Tijdens de LEAP zet Bert zijn expertise in om het vermogen strategisch te kunnen denken te vergroten. De groeiende complexiteit van ons economisch, cultureel en maatschappelijk handelen vraagt een steeds breder perspectief en het vermogen zich te kunnen verplaatsen in andere culturen. Om die reden is de laatste decennia een toenemende interesse voor niet-rationele vormen van reflectie als evenwicht tegen de huidige vormen van leven en organiseren. Om een basis te leggen voor een nieuwe kwaliteit van reflectie kijken we over de grenzen van onze eigen cultuur en verkennen we de waarden die onder onze en andere culturen liggen.

bert_mulder
Naam
Bert Mulder
Functie
Trainer
Scroll up