Kick Sprangers

Ik richt mij met name op projectteams en organisaties die projectmatig willen gaan werken. Ik huldig het principe dat projectmanagement geen systeem is waaraan mensen zich moeten aanpassen, maar dat het een dynamisch stelsel van methoden en technieken is waarin de samenwerking tussen mensen centraal staat. Mijn samenwerking met De Baak biedt de mogelijkheid om het onderwerp breed op de kaart te zetten. Deelnemers krijgen een gedegen ondergrond in het werken in projecten en krijgen daarnaast de mogelijkheid hun persoonlijk en professioneel leiderschap te onderzoeken en te focussen.

Kick Sprangers
Naam
Kick Sprangers
Functie
Trainer | Coach

Biografie

Mijn persoonlijke loopbaan heeft zich gekenmerkt door sprongen in het diepe, eerst de uitdaging aangaan en dan kijken wie wat waar moet aanpassen en veranderen, net zolang tot het van alle kanten werkt. Juist dààr waar je je serieus begint af te vragen of je het wel aankunt, liggen de grootste ontwikkelingskansen. En die ontwikkeling vindt plaats in jezelf maar die kun je ook in gang zetten binnen je organisatie. Je werkt in een dynamische omgeving die je op allerlei manieren kunt beïnvloeden. Verander de wereld, begin bij jezelf.
Scroll up