Martin Hetebrij

Na een studie in de sociologie en de sociale psychologie doceerde Martin Hetebrij vanaf 1968 tot 1989 aan de Vrije Universiteit methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. In 1983 promoveerde hij op onderzoek naar researchprogramma’s in de sociale wetenschappen. Sinds 1989 is hij werkzaam als consultant op het gebied van competentie- en organisatieontwikkeling.
Martin Hetebrij heeft een eigen visie ontwikkeld op samenwerking in en het functioneren van organisaties, met veel aandacht voor het functioneren en de kwaliteit van macht en politiek. Hoe ervoor te zorgen dat mensen in organisaties, op alle niveaus, op een goede en verantwoordelijke manier met macht en politiek omgaan en bijdragen aan besluitkracht van de organisatie. Hij schreef daarover tot nu toe vier boeken:
1. Politiek Meesterschap
2. Macht en politiek handelen in organisaties
3. Een goed besluit is het halve werk
4. Politieke intelligentie
Het laatste richtte zich op het politieke handelen van Mandela en wat wij daarvan kunnen leren.
Martin Hetebrij heeft grote ervaring als coach, trainer, adviseur en onderzoeker.

martin_hetebrij
Naam
Martin Hetebrij
Functie
Trainer
Scroll up