Waarom output-sturing?

News Detail

In deze training Leidinggeven aan (eigenwijze) Professionals staat het model van outputsturing centraal. Sturen op output is sturen op doelen en criteria. Bij outputsturing acteert de manager op de groene vlakken, PROBLEEM en DOEL (strategisch niveau) en op het gele vlak CRITERIA (tactisch niveau). Het rode vlak van de OPLOSSINGEN (operationeel niveau) laat hij daar waar het hoort, namelijk bij de professional(s). Het komt regelmatig voor dat managers wel sturen op oplossingen, dat heet sturen op input. Je zegt dan hoe het moet. Dit heeft vaak conflicten en 'achteroverleunen' tot gevolg.

Wat is het verschil?

  • Een manager die op Output stuurt, gaat uit van competente medewerkers die zich ontwikkelen en op wie hij kan vertrouwen.
  • Een manager die op Input stuurt, gaat uit van incompetente medewerkers die hij moet controleren, hij vertrekt vanuit wantrouwen.

Als je niet stuurt op output maar op input bij het leiding geven aan professionals, is de kans groot dat het omgekeerde beeld ontstaat: de zogenaamde conflictpyramide. Immers, over verschillende oplossingen kan veel en lang gedebatteerd worden en dat vreet energie van alle partijen. Alternatief is dat de professionals afhaken en denken: “doe het dan zelf maar als je het zo goed weet”.

Voorbeeld | Claudia is een professional:
“Ik kan me zo irriteren wanneer iemand mij voorschrijft hoe ik iets moet oplossen; sneller kun je mij niet op de kast krijgen. Wat ik dan hoop is dat mijn manager daarmee stopt en me vertelt wat het doel is dat we willen bereiken of wat het probleem is dat opgelost moet worden. En dat ie ook duidelijk is ten aan zien van zijn criteria; bijvoorbeeld binnen hoeveel tijd hij een oplossing wil, hoeveel budget ik heb, wat kwaliteitsafspraken zijn en hoe vaak ik tussentijds terugkoppel aan hem. Dan weet ik tenminste binnen welke kaders ik mijn werk kan doen.”

Leidinggeven zonder bevelen
De meeste managers hebben het beste voor met hun medewerkers maar lopen er tegen aan dat hun medewerkers niet lijken te snappen wat er nou moet gebeuren. Voor hun gevoel zijn zij veel tijd kwijt met het oplossen van wat hun medewerkers ‘fout’ gedaan hebben.

Outputsturing gaat over leidinggeven zonder bevelen. Je stuurt niet op ‘de manier waarop de dingen moeten gebeuren’ en je voorkomt daarmee conflicten. Door als manager je doelen helder te formuleren in outputtermen, de criteria voor de realisatie en vervolgens de uitvoering zoveel mogelijk te delegeren, bereik je dat iedereen in je organisatie echt snapt waar het om gaat. Outputsturing is een manier van sturing die er voor zorgt dat de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk komt te liggen, zodat medewerkers - binnen duidelijke kaders - zoveel mogelijk zelfsturend kunnen zijn. Als je moeite hebt om los te laten en te vertrouwen maak je afspraken over hoe je tussentijds op de hoogte wordt gehouden van het proces. 

Creëer betrokken en gemotiveerde medewerkers
In de training ‘Leiding geven aan (eigenwijze) Professionals’ (LAP) krijg je inzicht in zowel de theorie als de toepassing van outputsturing op meerdere niveaus (naar je eigen management, je collega’s, het team waar je leiding aan geeft) en in meerdere situaties (bv. professionals uitdagen, begrenzen, ‘aan’ zetten, eigen verantwoordelijkheid laten pakken etc.). Zo creëer je betrokken en gemotiveerde medewerkers en wordt jouw baan moeitelozer. Wie wil dat nou niet?

Neem contact op voor vrijblijvend advies:

Kan sublayout slAdvertisementList niet verwerken
Scroll up