News Detail

"Van het enkelvoudig coachen van groepen en teams, zoals kijken naar communicatieprocessen, moeten we eigenlijk af. Want zonder oog voor de context waarin groepsactiviteiten plaatsvinden, mis je wezenlijke informatie."

Wim Goossens, expertdocent aan de Zuyd Hogeschool en trainer bij het Europees Instituut en de Baak, ontwikkelde het IPG-model (Integrale Procesbegeleiding van Groepen) voor complexe groepsdynamieken, -fenomen en -processen.

Dit model zoekt een samenhang tussen de volgende vier kernelementen:

 • de context van de groep
 • groepsontwikkeling
 • niveaus
 • leiderschap

5 soorten context

In elk team spelen meerdere contexten een rol. Ik ga hierbij uit van vijf contexten die in elk team in mindere of meerdere mate aanwezig zijn: de culturele context, de maatschappelijke context, de organisatorische context, het team zelf als context en de persoonlijke context van de deelnemer.

1. Cultuur

Denk bij de culturele context aan bijvoorbeeld de ik- of wij-cultuur, de Oosterse of Westerse cultuur, de vrouwelijke of mannelijke cultuur en daaruit voortvloeiende culturele uitingsvormen, rituelen en gebruiken.

In een teambespreking komt naar voren dat een teamlid met een Indische achtergrond zo weinig hulp aan zijn collega’s vraagt, terwijl hij vanuit zijn cultuur geleerd heeft zich bescheiden op te stellen …… 

2. Maatschappelijk

Als je kijkt naar de maatschappelijke context dan let je op de sociaal maatschappelijke achtergrond van de deelnemers in het team, de maatschappelijke status of het imago van de teamleden en de economische situatie.

Tijdens een teambegeleiding verwijt Harry Marian dat ze nooit naar hem luistert omdat hij in haar ogen toch altijd een timmermanszoon zal blijven en zij de ingenieursdochter is……… 

3. Organisatorisch

Qua organisatorische context is het type bedrijf of instelling van belang; is het bijvoorbeeld een profit- of non-profitorganisatie? Hoe ziet de organisatiestructuur eruit, wat is het organisatiemodel, wat is de organisatiecultuur, is er een diversiteit aan culturen? Wat is het draagvlak van het team in de organisatie? Over welk organisatiegebied spreken we?

Marian zit in een organisatie met een 'echte klaagcultuur'. Op enig moment wordt ze emotioneel en vertelt hoe de teampressie haar belemmert om geïnspireerd over haar werk te praten…………. 

4. Team

Daarnaast is het team zelf ook een belangrijke context. Wat is de doelstelling van het team, wat is de samenstelling, zijn er specifieke werkprocedures, in welke fase verkeert de groep qua ontwikkeling?

Het team praat in een tweespalt met elkaar: de oude gedegen medewerkers en de jongeren. Tijdens een teambespreking wordt de generatiekloof duidelijk als een oudere medewerker zich ergert aan het blackberry-gebruik van de jongere medewerker, waarna deze zegt: “Man, ik ben op internet meer informatie aan het opzoeken over het onderwerp waarover we het hebben”….. 

5. Deelnemer

En natuurlijk de deelnemer zelf. Hoe ziet de leefwereld van hem/haar eruit, wat zijn kwalitatieve invloeden uit de persoonlijke leefwereld, wat zijn belangrijke levenservaringen of relevante actuele invloeden zoals bijvoorbeeld verlieservaringen of stress? In welke levensfase verkeren de verschillende deelnemers?

Tijdens een teamsessie blijkt dat (de fysiek ook stevige) Ria volledig is gesocialiseerd op open en direct te zijn, terwijl haar collega (fysiek fragiel) altijd geleerd heeft dat je beter kunt inslikken en het risicovol is je gevoel of mening te uiten. De socialisatie van deze teamleden herhaalt zich als een parallelproces in het team……. 

Hiermee is in vogelvlucht een overzicht gegeven van de verschillende contexten binnen een team; één van de vier kernelementen binnen het IPG-model.

de Baak Proeverij

Training eerst ervaren voordat je de keuze maakt?

Lees meer

Ben jij op zoek naar een teamcoach?

Neem contact op om je coachvraag te bespreken
Lees meer

Anderen bekeken ook

De trainingen van de Baak zijn specifiek ontworpen om een
impact te geven op verschillende niveaus.

Meer inspiratie

Inspirerende artikelen, filmpjes, tests of boekentips.


 • Teaser_coachend

  Van sturen naar coachen in 4 stappen

  Artikel

  Nieuw leiderschap en meer autonomie bij de medewerkers heeft gevolgen voor leiders en managers. Om een coachende leidinggevende te worden moet je veel vaardigheden aanleren. Je moet er ook nogal wat afleren.

  Lees meer...

 • Ontwikkel de coachende leider in jezelf!

  Artikel

  Coachend leiderschap wordt steeds belangrijker. Thema’s als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en innovatie spelen in toenemende mate een rol in organisaties. Medewerkers worden geacht langer door te werken, gezond te blijven, flexibel in te kunnen spelen op verandering en zaken vanuit een ander perspectief op te lossen.

  Lees meer...

 • Paarden en leiderschap

  Artikel

  Om te overleven moeten paarden, wild of gedomesticeerd, op zeer grote afstand kunnen aanvoelen of een groep leeuwen hongerig en agressief is of juist volgegeten en loom. Je zou een paard kunnen vergelijken met een enorme ontvanger met een versterker van emotionele trillingen. Hoe goed je ook bent in het verbergen van je gevoelens, je lichaam blijft je werkelijke gevoelens uitzenden. Of je dit nu wilt of niet. Dit gebeurt op een golflengte waarop paarden bijzonder goed kunnen afstemmen.

  Lees meer...

 • Waarom contact ook zakelijk zo relevant is

  Artikel

  Zakelijkheid associëren we met harde cijfers, duidelijke protocollen, goed lopende machinerieën en concrete resultaten. Dat staat in schril contrast met de ‘softe’ onderwerpen die we binnen de trainingen Baak ook vaak bespreken. Een van die onderwerpen is contact.

  Lees meer...

Scroll up