Hero

Empty Page Section

De Baak Coaching is er voor iedereen die een coach zoekt, wie zijn eigen coachingsvaardigheden wil ontwikkelen en wie voor zijn organisatie coaching wil inzetten bij bijvoorbeeld een veranderingstraject of teamontwikkeling. Of voor wie zijn interne coachnetwerk wil professionaliseren.

Coaching bij de Baak is zakelijk en persoonlijk, confronterend maar ook hartelijk, uitnodigend en uitdagend. Het doel: beter functioneren van organisaties, teams en individuen; vanuit eigen kracht, met plezier in je werk.

 • teaser_0004

  Ik zoek coaching op maat

  Coaching op maat

  Onze open opleidingen tot coach of varianten daarvan bieden we ook in company aan.
  Onze coachende aanpak bij organisatie- of teamontwikkeling is maatwerk: We onderzoeken je vraag en bouwen samen naar een oplossing. We bieden teamcoaching, maar ook intervisie voor intercollegiale professionalisering en ontwikkeling, of individuele coaching voor persoonlijke ontwikkeling. Ook een combinatie van deze middelen is mogelijk.

  Onderstaand vind je een aantal voorbeelden van maatwerkopdrachten.

  Verdieping begeleidingsvaardigheden docenten

  Universiteit Leiden

  Het Leiden Leadership Programme is onderdeel van het Honeurs programma van de Universiteit Leiden. Docenten spelen in dit ambitieuze project geen docerende, maar veel meer een begeleidende rol. Doel van de universiteit was om de docenten de kans te geven zich verder te ontwikkelen op dit gebied. Dit resulteerde in een viertal interactieve bijeenkomsten waarin de rol van de docent/coach centraal stond. De bijeenkomsten kenmerkten zich door het delen van ervaringen, doen van oefeningen en oppikken van stukken theorie en praktische houvasten voor de praktijk.

  Oplossingsgericht coachen voor interne coaches

  Syndion

  Syndion een grote zorgorganisatie in het midden van het land, heeft ons gevraagd een kortdurende opleiding oplossingsgericht coachen te ontwerpen voor haar interne coaches. Het interne coachnetwerk is in 2014 gestart. De training was er vooral op gericht de coaches een “quick start” te geven van hun werkzaamheden. De wens was dan ook om de rugzak te vullen met handvatten die direct in de coachpraktijk toe te passen waren. Het traject bestond uit twee dagen training, met een tussentijdse begeleide intervisie. Na de eerste trainingsdag gingen de coaches direct aan de slag in de dagelijkse praktijk. Tijdens de intervisie werden praktijkervaringen besproken en kregen cursisten de kans met en van elkaar te leren. Om het theoretisch kader rondom het onderwerp ‘oplossingsgericht coachen’ te versterken, hebben de coaches een college over dit onderwerp gevolgd bij het Europees Instituut de Baak.

  Opleiding voor schuldhulpverlening begeleiders: Masterclass e-coachen en basis-coachvaardigheden

  Stuurman Budget Control

  Stuurman Budget Control is een organisatie die mensen begeleidt die in financiële moeilijkheden terecht gekomen zijn. Dit doen zij onder andere door middel van online coaching. Tien professionals, die zelf in de bijstand zaten, zijn opgeleid tot schuldhulpverleners en begeleiden momenteel mensen in de bijstand naar een financieel stabiele situatie. Door het beheersbaar krijgen van deze financiële problematiek wordt een drempel weggenomen voor deze mensen om weer actief te worden op de arbeidsmarkt. Europees instituut is gevraagd de opleiding Certified eCoach Level I te verzorgen. Het programma voor Stuurman omvat de Masterclass e-coachen voor professioneel begeleiders aangevuld met een module basis-coachingsvaardigheden.

  Professionalisering Interne coaches

  Reinier de Graaf Groep

  De afdeling Opleiding & Wetenschap van Reinier de Graaf Groep vroeg ons de leden van de interne coachpool die nog geen opleiding op het gebied van coaching hebben gevolgd een verdiepingstraject aan te bieden dat aansluit bij hun ontwikkelde coachcompetenties en ervaring. Met als doel dat zij vervolgens in staat zijn basis-coachcompetenties in te zetten bij het begeleiden van collega’s en het eigen functioneren als coach op basis van zelfreflectie gericht te verbeteren. De medewerkers volgden training in kleine groepen, voerden verschillende coachgesprekken en volgden colleges op het gebied van ontwikkelingsgericht coachen, cliëntgerichte coaching, cognitief-gedragsgerichte coachen en hanteren van persoonlijke kernthema’s.

  Lees meer...

Scroll up