Frank Vermeulen

Mensen willen ertoe doen en vanuit dit gezonde perspectief train ik mensen om hun impact en invloed in allerlei vormen van besluitvorming en leiderschap te vergroten. Sinds 2006 mag ik mijn ideeën, ervaringen en kennis inbrengen in met name het Baak Leiderschap Programma. Ik ervaar dat telkens weer als een feestje: lerende mensen in een open en productieve sfeer. Met mijn persoonlijke ervaringen als manager, projectleider en adviseur kleur ik voor hen het politieke ambacht positief in. Kern daarbij is dat het spel met communicatie èn het spel met macht in samenhang en balans de route naar goede besluiten mogelijk maken. Zonder communicatie kunnen we niet, maar met meer positieve aandacht voor macht verruimen we ons repertoire.

frank_vermeulen
Naam
Fred Vermeulen
Functie
Trainer
Scroll up