Jaap Ozinga

Leren bij de Baak is jezelf de spiegel voorhouden (naar binnen) en kansen creëren (naar buiten).
Grenzen verkennen en uitdagen.
Als trainer/coach richt ik mij op persoonlijke/professionele ontwikkeling van deelnemers.
Ik combineer de dieperliggende persoonlijke lagen (bezieling, identiteit en overtuigingen) met een praktische benadering, gericht op toepassing van het geleerde (op de niveaus van rolinvulling, gedrag en competenties).
Centrale vraag in Leadership-programma’s: “Why should anyone be led by you?”
De beweging is voelbaar; bij stilstand kan je niet sturen.

Jaap Ozinga
Naam
Jaap Ozinga
Functie
Programmamaker | Trainer

Biografie

Vanuit een therapeutische, curatieve achtergrond als gezinstherapeut ben ik in 1990 gestart als zelfstandig gevestigd coach en trainer. Waar ik voorheen vooral werkte met mensen die ernstig vastliepen, werk ik sindsdien ook met mensen die ernstig vooruit willen.

Ik werk vooral voor de profitsector; staalindustrie, veilingen, banken, groothandels, en inmiddels ook voor (semi-) overheid. Gedurende 10 jaar tot 2012 parttime verbonden geweest aan de Baak als programmamaker voor De Nieuwe Manager (nu: The Leap), Baak Senior Executive Program en een aantal Incompany programma’s. Vervolgens de laatste 2 jaar werkzaam geweest voor de Europese Investeringsbank in Luxemburg met internationale coaching en nu als associate verbonden aan de Baak.

Ik hou er van te zoeken, te vragen, te verbazen. Steeds de vraag centraal stellen(ook voor mijzelf): waarom doe ik zoals ik doe? De vanzelfsprekendheden onder de loep te nemen. Urgentie en verlangen als startpunt van ontwikkeling.
Geïnteresseerd in het waarom der dingen.
Hoewel ik vind dat oordelen mag, sterker nog; het is niet tegen te houden, hoor ik vaak terug dat mijn niet-oordelende houding op prijs wordt gesteld.
Empatisch fileren.
Ik heb zowel voor de Baak veel internationaal gewerkt in programma’s als voor mijzelf ook in Luxemburg met alle Europese nationaliteiten. Het heeft mij altijd geholpen over mijn eigen grenzen heen te kijken en mijzelf te kunnen verplaatsen in anderen en andere culturen.

Scroll up