Marjo Korrel

"Anone we are smart, together we are briljant." In de meer dan 20 jaar dat De Baak en ik samenwerken, geniet ik vooral van de voortdurende ontwikkeling, innovatie en het zoeken naar creatieve antwoorden op de vragen die in onze complexe omgeving steeds om nieuwe antwoorden vragen.

marjo_korrel
Naam
Marjo Korrel
Functie
Trainer

Biografie

Datgene doen en laten
wat mensen weer in contact brengt
met elkaar, creativiteit en competentie, 
is een kunst en kundedie te leren is! 

Marjo Korrel gaat ervan uit dat elk probleem de sleutel kan zijn tot wezenlijke verandering en dat in ieder mens de wijsheid, kracht en creativiteit aanwezig is om passende antwoorden te vinden op essentiële werk- en levensvragen. 
In haar ogen is het een van de belangrijkste taken van leidinggevenden, trainers en coaches om mensen weer in contact te laten komen met deze talenten, zodat zij hun eigen ‘meesterschap’ in de samenwerking met anderen weer meer inzetten en benutten. 

“Het blijft voor mij een fascinerend gegeven dat mensen eigenlijk heel goed weten wat zij zouden ‘moeten’ doen en toch op cruciale momenten ook allerlei creatieve manieren inzetten om die ‘eigen-wijsheid’ niet ten volle te benutten. Vanaf mijn vroege jeugd heb ik me afgevraagd waarom mensen doen wat zij doen en wat er nodig is om te veranderen. Wat kan ik doen zodat zij hun wijsheid, kracht en creativiteit meer en beter benutten? Wat is er nodig om deze kwaliteiten te gebruiken ten dienste van henzelf en van hun omgeving? De zoektocht naar de antwoorden op deze vragen leidde tot zowel de studie van psychologie en interactieprocessen als die van organisatieontwikkeling en cultuurveranderingen binnen grotere systemen. Mijn interesse en ervaring zijn gelegen in de integratie van beide kennisgebieden. Ik werk er graag aan mee dat arbeidsvreugde kan bijdragen aan levensvreugde EN effectieve en zinvolle bedrijfsresultaten en v.v. “

Marjo heeft sinds 1979 ruime ervaring opgedaan in het ontwikkelen en uitvoeren van leertrajecten binnen de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en overheid, het onderwijs en bedrijfsleven. 
Sinds het begin van de jaren ’90 heeft zij zich verdiept in de visie en uitgangspunten op het gebied van coaching en de praktijk van veranderingsprocessen in organisaties. 
Zij begeleidt leidinggevenden, trainers en coaches en andere Interventiekundigen die met meer impact veranderprocessen willen begeleiden en zij coacht individuen en teams die met meer zin zinvol willen leven en werken. In korte trajecten faciliteert zij dat mensen concreet en in samenwerking met anderen gewenste veranderingen vorm kunnen geven. 

“Om als individu een zinvolle bijdrage te leveren aan de wereld om ons heen, is het cruciaal om vanuit een gevoel van verbonden zijn de eigen unieke & autonome uniciteit te ontdekken, te ontwikkelen en vorm te geven. Vooral wanneer het gaat om hoe wij ons verhouden tot verschillen die we in interactie met elkaar tegenkomen, is het congruent vormgeven van de kracht van de dialoog een hele kunst en kunde! “

Van het benutten van de waarde van weerstand in veranderingsprocessen en van de – soms lastige - verschillen in de samenwerking heeft Marjo haar vak gemaakt. Vanuit een milde en positieve benadering helpt zij mensen om bruggen te bouwen tussen hoofd en hart, ik en de ander(en), denken en doen, leven en werken en tussen praktisch organiseren en zinvol bijdragen aan de wereld om ons heen. 
Scroll up