Peter Bleumer

Ik ben andragoloog, psycholoog, psychoanalytisch psychotherapeut, supervisor van het Anna Freud Instituut te Londen en de Nederlandse vereniging voor psychotherapie. Als organisatieadviseur ben ik gespecialiseerd in organisatieontwikkeling en teamcoaching. Ik begeleid vooral interpersoonlijke en irrationele processen in organisaties.. Dit heeft mijn diepgaande interesse vanuit mijn psychotherapeutische opleiding.
Fundamentele veranderingen in (management)teams vinden volgens mij voornamelijk plaats als de emotie erbij betrokken wordt; waar dieperliggende oorzaken aangeraakt worden. Ik denk dan ook dat de manager teamcoach zou moeten zijn, die de dieptestructuur in zijn team begrijpt en hierop kan interveniëren.

Ik schreef verschillende artikelen over mentaliseren in organisaties en publiceerde samen met René Meijer het boek ‘Mentaliserend Coachen’.

Naast expertdocent in ‘Van Manager naar Teamcoach’ verzorg ik bij dochteronderneming het Europees Instituut de colleges Systeembenaderingen en Groepscounseling & teamcoaching vanuit systeembenadering in de opleidingen Coach Practitioner en Master Coach.
peter_bleumer
Naam
Peter Bleumer
Functie
Trainer
Scroll up