Samenwerkingen

De Baak heeft de rol op zich genomen om een organisatie te zijn die helpt, meedenkt en richting geeft bij het beantwoorden van maatschappelijke- en organisatievraagstukken in Nederland.

Deze vraagstukken zijn steeds vaker grensoverschrijdend, continue in beweging en complex. Samenwerking met andere partijen is gewenst om op ieder moment en in iedere situatie de benodigde kennis en expertise te hebben om daadwerkelijk een rol van betekenis te kunnen spelen. Dit sluit ook naadloos aan bij de trend in Nederland naar flexibel inzetten van krachten en capaciteiten op moment van behoefte. Meer informatie over de samenwerkingen die de Baak aan is gegaan en organisaties waar de Baak mee samenwerkt, is hieronder beschikbaar.Onze samenwerkingen

Scroll up