Empty Page Section

Wil jij je ontwikkelen tot intern of extern coach en een allround coachprofiel ontwikkelen?

Thema
Doelgroep
Duur
2 jaar
Deelnemers
tot personen

Investering (vanaf 2017 nieuwe prijzen)

Geen datum beschikbaar

Beschrijving

Wil je:

 • als intern of extern coach werkzaam worden?
 • een allround coachprofiel ontwikkelen?
 • studeren in een excellente leer- en ontmoetingsomgeving?
 • kennismaken met uiteenlopende methodieken en inzichten?
 • een persoonlijke, unieke stijl ontwikkelen?
 • niet alleen praktijkervaring maar ook theoretische inzichten opdoen?
 • een wezenlijke, langdurende verbinding met medestudenten en opleidingsinstituut?

Dan is de opleiding tot Master Coach een uitstekende keuze.

De opleiding tot Master Coach start met de Leergang Coaching Basics en duurt in totaal twee jaar. De opleiding tot Master Coach is erkend door St!R en is een post-HBO erkende opleiding.

In het eerste jaar staat de persoonlijke effectiviteit centraal. Het tweede jaar is meer interventiegericht. Integratie van diverse technieken/methodieken in de eigen persoonlijkheid en de toepassing ervan vanuit een empowermentmodel staan centraal.

Resultaten

Met de verworven kennis en vaardigheden ben je in staat om een professioneel coachingstraject te verzorgen bij een individu, team of organisatie.

Deze opleiding wordt verzorgd door onze dochter het Europees Instituut de Baak. Kijk voor uitgebreide informatie en data op hun website.

Coaching naast je opleiding

Coaching (&Co) zorgt ervoor dat jouw leerproces ook na de training doorgaat en verdiept. Met &Co breng je jezelf en jouw organisatie verder! Bij het inschrijven kun je aangeven of je &Co wenst. Lees hier verder wat &Co voor jou kan betekenen.

Maatwerk en/of Incompany

Deze training in een maatwerk- of incompanytraject? Wil je in gesprek met één van onze experts over de ontwikkelingsmogelijkheden voor jouw organisatie? Neem voor meer informatie of advies vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs via advies@debaak.nl | 0343-556369

Programma

De effectiviteit van coaching wordt in hoge mate bepaald door (inter-)persoonlijke kwaliteiten. Daarom vormen de modules Effectief Functioneren en Effectief Communiceren in het eerste opleidingsjaar de solide basis van de opleidingen. Onder deskundige leiding vergroot je het inzicht in je persoonlijke ontwikkeling.

Wie bij het Europees Instituut is opgeleid, beschikt over fundamentele kennis en vaardigheden uit verschillende vakgebieden. Aan de basis liggen evidence-based beïnvloedings- en communicatiemethodieken.

De theorie en praktijk van deze begeleidingsvormen zijn ontleend aan belangrijke psychologische en psychotherapeutische modellen uit de gangbare wetenschap. Het Instituut legt zich daarbij niet vast op één model, maar is eclectisch en kiest voor een pragmatische invalshoek: dat wat werkt. Het meest basale model is dat van Carl Rogers. Zijn theorie biedt de basis voor een attitude van begeleiders waarin respect, acceptatie en inlevingsvermogen de kern vormen.

Doel is uiteindelijk dat je een eigen methodiek ontwikkelt, die past bij je eigen functioneren en levensvisie.

Wat ontwikkel je per module?

1e jaar: LEERGANG COACHING BASICS

Module Effectief Functioneren (januari-juni)

Theorieblok (colleges): Levensloop en identiteit
 • Identiteitsontwikkeling en zelfsturing
 • Spirituele intelligentie in leven en werk / Mindfulness in leven en werk
 • Identiteit en context
 • Loopbaanontwikkeling en -identiteit
 • Professioneel hanteren van persoonlijke kernthema’s
 • Ontwikkelingsgericht coachen
 • Inspiratiedag

Praktijkblok (trainingen): Persoonsgerichte training

 • Inzicht in eigen biografie en ontwikkeling
 • Verkennen en verwoorden van eigen kwaliteiten, mogelijkheden, beperkingen, normen, waarden en verantwoordelijkheden
 • Verkennen en verwoorden van eigen gedrag, gedachten, gevoelens, ervaringen, weerstanden en valkuilen
 • Formulering persoonlijke leerdoelen
 • Omgaan met feedback als stimulans tot bijstellen van eigen houding, zelfbeeld en functioneren
 • Vergroten van zelfinzicht, zelfvertrouwen, zelfbeschikking en zelfsturend vermogen
 • Verder ontwikkelen en benutten van (zelf) reflecterende competenties

Afronding door middel van persoonlijke evaluatie met trainer (1-op-1).

Praktijkopdracht: schrijven biografie

Module Effectief Communiceren (september-december)

Theorieblok (colleges): Psychologische hoofdstromen in coaching en counseling
 • Inleiding: coaching, counseling en psychotherapie
 • Psychodynamische hoofdstroom: Psychoanalytische coaching en counseling
 • Experiëntiële hoofdstroom: - Cliëntgerichte coaching en counseling - Gestaltcoaching en -counseling
 • Leertheoretische hoofdstroom: Cognitief-gedragsgerichte coaching en counseling
 • Systeemtheoretische hoofdstroom: Systeembenaderingen in coaching en counseling
 • Gastcollege
Praktijkblok (trainingen): Communicatietraining
 • Aspecten persoonsgerichte training.
 • Empathie, echtheid, acceptatie en respect in contact met anderen.
 • Verder ontwikkelen van communicatievaardigheden en interactiecompetenties.
 • Opbouwen gespreksklimaat van wederzijds vertrouwen.
 • Luisteren naar inhoudelijke en gevoelsmatige aspecten van een gesprek.
 • Blijk geven van aandacht en luisteren via (non)verbale technieken.
 • Inspelen op non-verbale communicatie en het verwoorden van gevoelens van de ander.
 • Stellen van open en neutrale vragen, doorvragen en samenvatten.
 • Geven en ontvangen van feedback en omgaan met confrontatie.
 • Professioneel omgaan met eigen emoties.
 • Verder ontwikkelen en benutten van (zelf) reflecterende competenties.

Afronding door middel van persoonlijke evaluatie met trainer (1-op-1).

Praktijkopdracht: 8 coachingsgesprekken

2e jaar: MASTER COACH

INDIVIDUELE COACHING & CONTEXT

Theorieblok. In het theorieblok komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod.
 • NLP bij coaching en counseling
 • Coaching en counseling vanuit generatief leiderschap
 • Professioneel omgaan met emoties
 • Lichaamsgericht werken
 • Vijf contexten bij één coachee
 • Beroepsethiek van de coach/counselor
 • Groepscounseling en teamcoaching vanuit systeembenadering
 • Oplossingsgerichte coaching en counseling

Theorieopdracht: naar aanleiding van de theorie krijg je verschillende opdrachten. Bij een aantal kun je zelf de keuze maken welke uitwerking het best bij je past (het schrijven van leerverslagen, papers en blogs). In de tweede module maak je in plaats van een paper een casusopdracht. In tweetallen geef je een beschrijving van een coachingstraject die je vervolgens aan medestudenten presenteert.

Praktijkblok. In het praktijkblok komen o.a. de volgende competenties en vaardigheden aan bod.
 • Aspecten persoonsgerichte en communicatietraining.
 • Het eigen coaching- en counselingsprofiel.
 • Verder ontwikkelen van vaardigheden in coaching en counseling.
 • Hanteren van meerdere gespreksmodellen.
 • Fasegewijze opbouw van coachings- en counselingsgesprek.
 • Hanteren van technieken, zoals reflecteren, parafraseren, bevragen, concretiseren, structureren en samenvatten.
 • Regulering gesprek door scheppen van voorwaarden, faseren, terugkoppelen, verduidelijken en afronden.
 • Aanbrengen van verdieping door directheid, confrontatie, herinterpretatie, nuancerende empathie, zelfexpressie en ondersteuning.
 • Omgaan met (tegen)overdracht, intimiteit, vertrouwelijke informatie, culturele en maatschappelijke aspecten.
 • Doelformulering, actieplan, evaluatie en eventuele verwijzing.
 • Verder ontwikkelen en benutten van (zelf) reflecterende competenties.

Groepsmechanismes/fases:

 • Hoe neem ik leiding over mijzelf in een groep?
 • Hoe beïnvloed ik een groep en hoe beïnvloedt de groep mij?

Toepassen effecten groepsdynamica in coaching:

 • Hoe betrek ik de context in coaching?
 • Hoe ga ik zelf om met de context rondom de coachee?

Praktijkopdracht: in totaal voer je 40 coachingsgesprekken om af te kunnen studeren als Master Coach.

Supervisie: Naast de trainingen volg je supervisie onder leiding van een erkend supervisor (18 uur).

Deze opleiding wordt verzorgd door onze dochter het Europees Instituut de Baak. Kijk voor uitgebreide informatie en data op hun website.

Het team

Data overzicht

Nog plaatsen beschikbaar
Nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar
Er bestaat een wachtlijst, neem contact op met ons via 0343-556369
Startdatum en planning Locatie Beschikbaar

Ervaring

Er zijn op dit moment geen ervaringen van deelnemers bekend.

Gerelateerde trainingen

De trainingen van de Baak zijn specifiek ontworpen om een
impact te geven op verschillende niveaus.
 • De Professional als Coach (PAC)

  Training

  Heb jij er plezier in om collega’s te coachen? Wil jij je collega’s begeleiden en helpen in hun persoonlijke ontwikkeling? Doe je dit nu vanuit intuitie maar zou je het serieuzer willen aanpakken? In de training de Professional als coach vergroot je binnen je functie je coachende vaardigheden zodat je gesprekken bewuster en op verschillende manieren kunt voeren. Met meer diepgang en impact. Je ontwikkelt vanuit en binnen jouw functie een eigen manier van coachen, toepasbaar binnen de organisatie waar je werkt.

  Lees meer...

 • Verdiepend Coachen in Organisaties

  Coachen

  Tevreden coachees die weer vitaal en met plezier aan het werk zijn. Als ervaren coach, werkend binnen een organisatie, is dat jouw belangrijkste doelstelling. Eenvoudig is dit niet altijd. Je hebt te maken met de organisatie als context, vragen rond werkstress, veerkracht en vitaliteit komen steeds vaker op je pad. Ook zul je regelmatig voor lastige situaties staan zoals “Wanneer moet ik iemand doorverwijzen?” of “Hoe ga ik om met loyaliteitsconflicten?” In de opleiding Verdiepend Coachen in Organisaties verdiep je je kennis en vaardigheden rond deze onderwerpen en word je een nog effectievere coach binnen organisaties.

  Lees meer...

Gerelateerde artikelen

Inspirerende artikelen, filmpjes, tests of boekentips.


 • Van sturen naar coachen in 4 stappen

  Artikel

  Nieuw leiderschap en meer autonomie bij de medewerkers heeft gevolgen voor leiders en managers. Om een coachende leidinggevende te worden moet je veel vaardigheden aanleren. Je moet er ook nogal wat afleren.

  Lees meer...

 • Verbroken Verbindingen

  Artikel

  Flexwerken, oplopende werkdruk, cynisme over politiek. Godfried IJsseling ziet een samenleving met beknelde en bedrukte mensen. En hij heeft oplossingen.

  Lees meer...

 • Ontwikkel de coachende leider in jezelf!

  Artikel

  Coachend leiderschap wordt steeds belangrijker. Thema’s als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en innovatie spelen in toenemende mate een rol in organisaties. Medewerkers worden geacht langer door te werken, gezond te blijven, flexibel in te kunnen spelen op verandering en zaken vanuit een ander perspectief op te lossen.

  Lees meer...

Scroll up