“Ik ben mijn rol anders gaan zien.”

News Detail

Ik ben veel nieuwsgieriger geworden naar waar mensen zelf tegenaan lopen en hoe ik ze daarbij kan helpen.

Ik wilde graag leren over het leidinggeven aan mensen die gewoon goed in hun werk zijn, dus minder op de inhoud sturen. In het afgelopen jaar ben ik van team veranderd, waardoor ik niet meer kon terugvallen op de inhoud, maar echt vanuit een andere rol invulling moest gaan geven aan mijn rol als teamleider. Dat was wel even een omschakeling.

Wat een rust: ik hoefde niet meer alles van de inhoud te weten, maar zag in dat de kracht in het team zelf zit en dat ik ze vooral kan helpen om koers te houden om de gewenste doelen te halen.

De dynamiek van de trainingsgroep is echt van meerwaarde. Je ontmoet mensen die dezelfde uitdagingen hebben en je leert ze in korte tijd goed kennen. Het is van waarde om een nieuw netwerk te hebben. Daarnaast ben ik veel nieuwsgieriger geworden naar waar mensen zelf tegenaan lopen en hoe ik ze daarbij kan helpen. Mijn rol ben ik anders gaan zien: veel meer faciliterend, waar ik daarvoor misschien wel te sturend was. Ik kijk nog steeds met veel plezier terug op de training.

Naar andere ervaringen >

Neem contact op voor vrijblijvend advies:

Hans van der Kleij, Manager MKB bij Rabobank
Deelnemer Leidinggeven aan (eigenwijze) Professionals

“Wat was voor mij een mooi inzicht?
Laat de professional de professional zijn.”

Scroll up