Hoe je omgaat met tegenstelde belangen en toch iets voor elkaar krijgt: 6 tips!

News Detail

Wanneer je als leidinggevende vaak knopen door moet hakken, kun je regelmatig te maken krijgen met medewerkers die tegensputteren of een andere mening hebben. Hoe ga je daarmee om? We geven je graag enkele tips.

Tip 1: Leg uit waarom een je een bepaalde keuze gemaakt hebt

Leiderschap is keuzes durven maken. Keuzes waar anderen last of lust van zullen hebben. Keuzes zijn namelijk niet altijd direct leuk voor een ander maar misschien wel goed. Als je mag kiezen tussen A en B en je kiest A, dan zijn de mensen die B zouden kiezen teleurgesteld. Want in kiezen zit ook afscheid nemen van wat je niet meer kunt of mag doen. Daar worden mensen niet altijd gelukkig van. Daarom is het als leidinggevende belangrijk dat je uit kunt leggen waarom je een bepaalde keuze gemaakt hebt.

Tip 2: Onderzoek hoe je de keuzevraag het beste kunt stellen

Onbegrip tussen mensen zit vaak ook voor een deel in het karakter. Sommige mensen zijn gemakkelijker in keuzes maken dan andere. Analytische mensen denken bijvoorbeeld heel anders dan creatieve mensen. Iemand die van cijfertjes houdt, kan gemakkelijker een keuze maken in een cijfervraagstuk. Creatieve mensen vinden zoveel leuk dat ze niet willen kiezen, ze willen juist meer mogelijkheden. Als er verschil zit in waar mensen de voorkeur voor hebben, wat ze als probleem of kans zien, kan dat botsen. Dan is het van belang te onderzoeken waar de verschillen echt zitten en of je de keuze misschien anders kunt benoemen. Geef een analytisch persoon bijvoorbeeld de keuze uit twee cijfervraagstukken en laat een creatief persoon kiezen uit twee kansen voor de toekomst.

Tip 3: Probeer door een goede dialoog meer begrip te krijgen

Verschillen kunnen aan de oppervlakte heel groot lijken, maar zijn deep down misschien helemaal niet zo groot. Door ze te benoemen en verder te kijken, ontdek je de waarden die achter een mening zitten. Standpunten kunnen veranderen als we informatie uitwisselen aan elkaar. Ieder heeft zijn eigen standpunten, belangen en waarden. Probeer door een goede dialoog dichter bij elkaar te komen, met meer inzicht en respect voor elkaar. Ook al ben je het helemaal oneens, probeer dan toch begrip voor elkaar te krijgen. Wat is de bron van het destructieve verschil? Op deze manier kom je tot een mogelijke oplossing.

Tip 4: Sta open voor andere meningen: parkeer aannames en (voor)oordelen

Jullie moeten natuurlijk wel van beide kanten openstaan voor een oplossing. Kun je respectvol met elkaar in gesprek blijven? Met een open mind en open hart luisteren? Pas dan ga je echt de diepte in. Als je het vermogen hebt om als leider open en onbevooroordeeld een dialoog te voeren waarin het gesprek nog alle kanten op kan gaan, kom je ergens. Zonder te oordelen of aannames te maken, zonder cynisme en (faal)angst. Ben je bewust van welke stemmetjes je in jezelf hoort en probeer die even te parkeren.

De wereld is een stuk leuker doordat mensen verschillend kunnen denken en handelen. Het gaat erom hoe je daarmee omgaat. De kracht, het mooie aan deze verschillen draagt bij aan vernieuwing, verandering, anders denken en creativiteit. Als we tenminste voor die verschillen openstaan.

Tip 5: Behandel elkaar als gelijken

Als je wordt aangevallen, gaan mensen al snel vluchten, vechten en aanvallen. Ze proberen te manipuleren, imponeren en intimideren: “Ik ben de baas” (positionele macht) of “Ik heb hier lang voor geleerd” (kennismacht). Herken je dat van jezelf? Als mens kies je vaak een positie ten opzichte van de ander, bijvoorbeeld als ouder tegenover zijn kind of als baas tegenover een medewerker. Dan stelt de een zich boven de ander. Om niet te manipuleren moet je als volwassenen tegenover elkaar staan. Ook al ben je heel verschillend, als volwassene tegenover volwassene kun je dan toch gelijkwaardig met elkaar omgaan en in gesprek gaan.

Tip 6: Kijk of je medewerkers op de goede plek zitten

Weerstand is een heel natuurlijk proces, je moet gewoon wennen aan iets nieuws. De ene persoon blijft daar wat langer in hangen dan de ander. Als je iets niet kunt veranderen en er ook niet aan kunt wennen, dan kun je ook kiezen om een andere weg in te slaan. Wordt een medewerker echt ongelukkig van de nieuwe weg die ingeslagen wordt, kijk dan samen of hij wel op de goede plek zit.

Is jouw werkomgeving dynamisch en complex? Heb je te maken met tegengestelde belangen, van medewerkers en van stakeholders? Wil je leren hoe je overzicht krijgt en invloed uit kunt oefenen? Download de whitepaper Hoe kun je invloed uitoefenen in complexe situaties?

Wil je niets missen?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrieven en ontvang tips, inzichten en inspirerende artikelen van de Baak.

Scroll up