Intervisie en teamcoaching

News Detail

Je team doeltreffender, efficiënter en daadkrachtiger maken. Gebruik maken van de unieke talenten van elk teamlid. De sfeer verbeteren en daarmee het werkplezier.

Waarom teamcoaching?

Samenwerking en onderlinge synergie is in organisaties van professionals een vereiste. Het kennen en benutten van elkaars kracht. Gezamenlijk leren. De realiteit leert dat synergie bereiken in een team niet altijd eenvoudig is. Naast organisatiebelangen en formele opdrachten voor het team, spelen ook persoonlijke belangen een rol. Wellicht zijn er onenigheden over doelstellingen of manieren van werken. Ieder mens is anders, en soms is de ‘match’ tussen teamleden niet vanzelfsprekend. Teamcoaching maakt deze zaken bespreekbaar, op een constructieve manier.

In teamcoaching komen individuele teamleden aan bod, maar het accent ligt op de onderlinge samenwerking en interactie. In veel teams zijn er zaken ‘onder de oppervlakte’ die het functioneren van het team beïnvloeden. Dié zijn onderwerp van gesprek.

Welke onderwerpen?

  • Vergroten van de daadkracht en energie van een team, dat bijvoorbeeld door veel tegenslagen en ‘oud zeer’ het enthousiasme is kwijtgeraakt.
  • Bevorderen van onderling vertrouwen, loyaliteit en sfeer in het team.
  • Versterken van de onderlinge samenwerking, door bijvoorbeeld te werken aan luistervaardigheden, open communicatie, en wederzijds begrip.
  • Het opzetten van een effectief nieuw team, door taken en doelstellingen te bespreken, en hoe de kwaliteiten van de verschillende leden ingezet kunnen worden.
  • Werken aan de besluitvorming rond een specifiek thema waarbij teamleden het niet eens kunnen worden.
  • Het in kaart brengen van de individuele talenten van de teamleden en de afstemming daarvan, zodat ieders unieke eigenschappen optimaal ingezet kunnen worden.
  • Het in kaart brengen van vereiste competenties van het team en van de individuele teamleden. Via een opleidingsprogramma of individuele coaching kunnen de teamleden zich vervolgens verder ontwikkelen.

Voor wie?

Teams van verschillende aard komen in aanmerking voor teamcoaching, bijvoorbeeld: management teams, projectteams, startende teams, afdelingen of business units.

Werkwijze

Het aantal teamcoachingsbijeenkomsten wordt in overleg bepaald. Om de aard en de vereiste duur van het traject te bepalen wordt het traject vooraf gegaan door een (vrijblijvend) oriëntatiegesprek.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Eén van de succesfactoren in een coachingstraject is de relatie tussen coach en coachee. Wij hechten dan ook veel waarde aan het matchingsproces en zetten onze expertise op dit gebied graag voor je in. Meer weten? Neem contact met ons op via 0343-556369 of vul het contactformulier op deze pagina in. Onze adviseurs nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Neem contact op voor vrijblijvend advies:

Telefoon
0343-556369
E-mail
advies@debaak.nl
Vraag advies aan
Scroll up