Incompany | Van Toeschouwer naar Regisseur

 • Grensverleggend en persoonlijke aandacht
 • Persoonlijke aandacht
 • Grensverleggend
 • De beste trainers
 • Gecertificeerd

Een leerprogramma over het ontwikkelen van eigenaarschap

 “We willen een organisatie met medewerkers die niet alleen gemotiveerd zijn, maar ook wendbaar en flexibel. Daarnaast willen we graag dat ze positieve energie en zelfvertrouwen uitstralen, verantwoordelijkheid in hun werk tonen en nog die extra stap zetten. Het gaat dus om eigenaarschap tonen.” 

De Baak en MATZER Theaterproducties brengen in dit incompany programma theater en leren samen. De deelnemers bewegen zich van toeschouwer van een theatervoorstelling naar de regisseur van de uitvoering van hun eigen keuzes. Eigenaarschap nemen staat hierbij centraal. Dit leerprogramma bestaat uit 5 gezamenlijke bijeenkomsten en 4 bijeenkomsten op de werkplek. Het programma is geschikt voor kleinere (20) en grotere (80) groepen.

Eigenaarschap gaat onder andere over het nemen van verantwoordelijkheid, het nakomen van afspraken met als uiteindelijk doel: een wezenlijke bijdrage leveren aan de ambitie van de organisatie.

Hoe ziet eigenaarschap er in de praktijk uit?

Een cultuur van eigenaarschap begint bij dat mensen zichzelf leren kennen. Wie ben je werkelijk en wat zijn jouw drijfveren, kwaliteiten en valkuilen? Eigenaarschap vraagt om persoonlijk leiderschap: zicht op waar je vandaan komt, wie je bent geworden en wat jij wilt bereiken in de organisatie en in de wereld. Dat geldt zowel voor leiders als voor professionals.

Dat betekent in de praktijk dat mensen de regie nemen over het eigen (werkzame en privé) leven. Zij hebben patronen van afhankelijkheid en reactiviteit doorbroken en beseffen dat zij zelf degene zijn die kunnen bijdragen.

Wat vraagt eigenaarschap van je?

Zelfreflectie: Vragen als: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?
Zelfsturing: Vragen als wat drijft mij, hoe interacteer ik met anderen, wat doe ik?
Focus: Vragen als: waar richt ik mijn aandacht op, wat laat ik los, wat maakt me effectief?

Doelgroep

Dit programma is bedoeld om medewerkers en leidinggevenden (nog) meer de regie over hun werk te laten nemen. Dit doen we door de balans te brengen in enerzijds de eigen drijfveren, talenten en keuzes en anderzijds de eisen die het werk en de organisatie aan hen stelt. Het programma is geschikt voor kleinere (20) en grotere (80) groepen.

Opzet

Vanuit 7 kernvragen gaan de deelnemers op zoek naar de fundamentele drijfveren van hun eigenaarschap:

 1. Waar kom ik vandaan?
 2. Wie ben ik geworden?
 3. Wat is mijn talent & mijn roeping?
 4. Wat zijn mijn waarden?
 5. Wat is mijn visie?
 6. Welke fundamentele keuze maak ik?
 7. Wat is mijn plan?

Deze kernvragen zijn op methodische wijze verwerkt in verschillende leerinterventies:

Opbouw van het programma

1. PROLOOG: Theatervoorstelling ‘Niemand wacht op je’
Vorm: voorstelling van MATZER Theaterproducties plus nabespreking
Tijdsduur: 2,5 uur
Plaats: de Baak of de locatie van de organisatie

In Niemand wacht op je kruipt een actrice in de huid van drie vrouwen. Vrouwen die niet langer wachten, maar doen. Op zoek naar nieuwe (politieke) inspiratie. En die ligt soms dichterbij dan je denkt.
Veranderen is makkelijker gezegd dan gedaan. De een roept nog harder dan de ander en luisteren lijkt moeilijker dan ooit. Over één ding zijn we het eens: verandering is nodig. Maar waar beginnen we? Hoe zet je jouw mening om in daden?
Na de voorstelling volgt een nagesprek waarin thema’s als eigenaarschap, verantwoordelijkheid en zelfsturing binnen organisaties aan bod komen.

2. Waar kom ik vandaan?
Vorm: trainingsdag
Tijdsduur: ochtend, middag, avond
Plaats: de Baak

Tijdens deze trainingsdag gaan de deelnemers aan de slag met een zelfonderzoek en verkennen ze hun levenslijn en daarin opgebouwde patronen en routines.

Door middel van gedragsexperimenten wordt het geleerde op de werkplek in de praktijk gebracht. Dit gebeurt na iedere bijeenkomst.

3. Mijn persoonlijke ontwikkeling
Vorm: collegiale werkbijeenkomst in kleine groepjes
Tijdsduur: dagdeel
Plaats: locatie van de organisatie

Doel van de eerste werkbijeenkomst is om de deelnemers zich bewust te laten worden van wat zij willen. Ondersteund door het werkboek met daarin opdrachten reflecteren zij over hun inzichten in verschillende duo-gesprekken.

4. Wie ben ik geworden?
Vorm: collegiale werkbijeenkomst in kleine groepjes
Tijdsduur: dagdeel
Plaats: locatie van de organisatie

Deelnemers onderzoeken aan de hand van het werkboek hun belemmerende en bevorderende patronen en routines en experimenteren in de praktijk met het doorvoeren van veranderingen.

5. Wat is mijn talent en mijn roeping?
Vorm: trainingsdag
Tijdsduur: ochtend, middag, avond
Plaats: de Baak

De deelnemers onderzoeken hun diepere talent, hun bedoeling of ‘purpose’ en hun richtinggevende waarden.

6. Wat is mijn visie?
Vorm: collegiale werkbijeenkomst in kleine groepjes
Tijdsduur: dagdeel
Plaats: locatie van de organisatie

Deelnemers onderzoeken de inzichten van het voorgaande ‘bedrijf’ in de praktijk en maken een aanzet naar hun plan van aanpak.

7. Welke fundamentele keuze maak ik?
Vorm: trainingsdag
Tijdsduur: ochtend, middag, avond
Plaats: de Baak

Deelnemers brengen focus aan op basis van waar hun energie zit. Ze ontwikkelen een persoonlijke visie. Op basis van de verkregen inzichten wordt er een concreet plan van aanpak gemaakt voor de komende 2 jaar.

8. Wat is mijn plan?
Vorm: collegiale werkbijeenkomst in kleine groepjes
Tijdsduur: dagdeel
Plaats: locatie van de organisatie

‘Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren’. De papieren werkelijkheid wordt vertaald naar concrete en meetbare gedragsexperimenten, het inrichten van een supportsysteem en door het inbouwen van continue reflectie.

9. EPILOOG: Mijn verhaal en mijn reis
Vorm: workshop met grote groep
Tijdsduur: dagdeel
Plaats: locatie van de organisatie

De actrice uit de voorstelling helpt de deelnemers middels de technieken van ‘storytelling’ het eigen verhaal over de gemaakte keuzes (‘de reis’) op inspirerende wijze uit te dragen. Als wenkend perspectief voor de toekomst.

“Het gaat niet om de criticus die aan de zijlijn staat te roepen. Het gaat om degene in de arena, die werkelijk iets doet en fouten durft te maken in een poging iets te bereiken.”
Naar Theodore Roosevelt

Investering

Het leerprogramma wordt aangepast aan de wensen van de organisatie. De investering is onder andere afhankelijk van groepsgrootte, begeleidingstijd en locatie. 
Bekijk hier de brochure van dit programma. 

Over de Baak en MATZER Theaterproducties

MATZER Theaterproducties maakt herkenbare en toegankelijke voorstellingen vanuit een grote maat-schappelijke betrokkenheid. MATZER is gevestigd in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch en speelt door heel Nederland. In het zuiden van het land behoren zij tot de top 3 van gezelschappen met de meeste bezoekers en producties. Via MATZER in bedrijf brengen ze hun voorstellingen naar bedrijven en organisaties, waar ze in combinatie met een nagesprek, workshop of lezing, kunnen fungeren als opening of als breekijzer. Om relevante gesprekken op een inspirerende manier op gang te brengen. De Baak is expert in incompany trajecten op het gebied van talentontwikkeling en leiderschapsontwikkeling die aansluiten bij de doelstelling en resultaatwensen van de organisatie.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Ben jij geïnteresseerd in een incompany traject en wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs. Je bereikt ons via 0343-556369 of mail naar advies@debaak.nl. Wil je de algemene informatie over onze incompany trainingen nog eens nalezen? Download dan hier de digitale brochure.

Bekijk ook de andere thema's van onze incompany trainingen.

Neem contact op voor vrijblijvend advies:

Ja, ik wil advies
Scroll up