Het versterken van sociale veiligheid in teams en organisaties

In een tijd waarin de roep om sociale veiligheid binnen organisaties luider klinkt dan ooit, is het essentieel dat leiderschap zich bewust richt op het creëren van een veilige werkcultuur. Vanuit de stevige positie die leidinggevenden hebben, kunnen zij positieve impact maken op de werkcultuur. Ze zijn een voorbeeld, in wat ze zeggen, hoe zij zich gedragen en hoe zij omgaan met de mensen om zich heen. Juist nu, in een tijd waarin er steeds meer openheid en bewustwording ontstaat rondom grensoverschrijdend gedrag kun je als leidinggevenden onderzoeken wat je hierin kunt bijdragen op organisatieniveau, teamniveau en individueel niveau. Het is belangrijk om te werken aan bewustwording rondom dit thema en om leidinggevenden handvatten te geven om de sociale veiligheid te vergroten en - wanneer situaties van grensoverschrijdend gedrag zich voordoen - constructief te handelen, met respect voor alle betrokkenen.

Maak leidinggevenden bewust van hun rol

Binnen het traject werken we aan de professionalisering van leidinggevenden op het gebied van sociale veiligheid door bewustwording en kennis. We vergroten de kennis over sociale veiligheid en de psychologie van macht en onmacht. Door leidinggevenden bewuster te maken van de thematiek kunnen zij ook bewuster keuzes maken in de organisaties. Keuzes die ten goede komen aan vertrouwen, veiligheid en een gezonde verhouding tussen macht en tegenmacht.

Het gesprek aangaan over grensoverschrijdend gedrag

Daarnaast geven we leidinggevenden handvatten om de sociale veiligheid binnen teams te vergroten. Hoe ga je in gesprek met je team over dit onderwerp? Hoe kun je het gesprek aangaan met de melder en de beschuldigde? Hoe geef je constructief feedback? Er kan onder andere geoefend worden met een trainingsacteur die gespecialiseerd is op dit thema. Het concreet aan de slag gaan met dergelijke gesprekken, het uitwisselen met collega-leidinggevenden over dilemma’s uit de praktijk en stilstaan bij ervaringen, helpt hierbij.

Versterken sociale veiligheid

Het traject resulteert in meer bewustzijn rondom sociale veiligheid en onderlinge verbinding. Er is gemeenschappelijke kennis en taal over het onderwerp. Dit geeft handelingsperspectief, vertrouwen en versterkt de samenwerking tussen de leidinggevenden waardoor zij zich steviger voelen in hun leiderschap op dit thema. Hierdoor kunnen zij met meer rust en aandacht bijdragen aan de veiligheid in hun team.

Neem contact op voor vrijblijvend Incompany advies:

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op met een van onze adviseurs via het adviesformulier. Ook zijn we telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur en dinsdag en donderdag tussen 14.00 -17.00 uur op 071-3690105.

Scroll up