Duurzaamheid

Al sinds onze oprichting ondernemen wij duurzaam en maatschappelijk verantwoord. Een goed renderende onderneming gaat vanzelfsprekend samen met maatschappelijke betekenis. Daarom maken wij ons sterk voor de kwaliteit van ondernemen en de positieve langetermijneffecten hiervan op mens, milieu en samenleving.

Voorbeelden van wat wij doen op het gebied van duurzaam ondernemen:

Eten & Drinken en Bewegen

In onze programma’s bouwen wij altijd bewegingsonderdelen in. 86% van het eten en drinken bij de Baak is duurzaam, ecologisch, biologisch en/of lokaal geproduceerd of ingekocht. We gebruiken verse en gezonde producten en schenken fairtrade koffie en thee.

Binnen onze programma’s

Langere trajecten, zoals de Baak LEAP en het Young Executives Program, kennen modules waarin duurzaamheids-opdrachten aan bod komen. Daarnaast verzorgen we programma's voor klanten waarbij duurzaam ondernemen centraal staat.

Green Key keurmerk

Logo_green_keyGreen Key is hét internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de toeristische en zakelijke markt. Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist De Baak Landgoed de Horst en Hotel de Baak Seaside hebben het Green Key keurmerk en voldoen aan de gestelde eisen voor het gouden niveau. 

MVO-activiteiten

# Culturele sector
We bieden mensen uit de culturele sector de kans om aan bepaalde trainingen deel te nemen tegen een sterk gereduceerd tarief. Wij zien het als een mooie manier om heterogene groepen en een interessant leerklimaat te bieden aan al onze deelnemers.

# Leerbedrijf
Wij bieden diverse stageplekken voor leerlingen.

# CO2 Footprint
De Baak kijkt continu hoe wij onze CO2 uitstoot kunnen reduceren. Wij gebruiken hiervoor de CO2 footprint. De impact van De Baak B.V. met aftrek van de reeds gecompenseerde hoeveelheid CO -uitstoot bedraagt 372,89 ton CO2. Geïnteresseerd in de gehele rapportage? Deze is opvraagbaar.

# Nieuwbouw Landgoed de Horst
Voor de nieuwbouw op Landgoed de Horst gebruiken we duurzame bouwmethoden en hergebruiken we materialen. We hebben een actief milieubeleid en streven ernaar de richtlijn ISO 26000 (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) te hanteren.

# Prima Perspectief
Wij bieden nieuwe Nederlanders (vluchtelingen en migranten) een plek als vrijwilliger aan. Hierdoor kunnen zij werkervaring opdoen, in contact komen met anderen en hun talenten inzetten en verder ontwikkelen.

Duurzame inkoop

Bij de inkoop van onze producten houden wij ons aan duurzame inkoopcriteria. Overall geldt dat wij spaarzaam om willen gaan met middelen, of dit nu papier, energie, kantoorartikelen, eten of drinken betreft.

# Papier en disposables
Zowel in het leerbedrijf als in de accommodaties is digitalisering het uitgangspunt. Daar waar wij (nog) papier gebruiken is dat gerecycled. Disposables in restaurant en keuken zijn van bamboe, palmblad, suikerriet en/of gemaakt van materiaal uit reststromen van zetmeel en mais. Disposable glazen zijn PLA glazen gemaakt uit delen van de maisplant.

# Energie
De Baak betrekt 100% groene elektra, windenergie met SMK keurmerk en gecompenseerd "groen" gas. Vanuit de eisen van het keurmerk Green Key wordt het waterverbruik zoveel mogelijk beperkt door de uitstroom te reguleren.

# Voedingsmiddelen
Wij streven naar een gebruik van 100% duurzame inkoop (biologisch/mvo/fairtrade) van onze Food & Beverage producten. Het huidige percentage ligt op 86%.

# Leveranciers
Wanneer het kan, kiezen wij bewust voor leveranciers uit de directe omgeving van onze vestigingen. Daarnaast clusteren we zoveel mogelijk de te bestellen eenheden om de bestelfrequentie te verlagen. Zo dragen we bij uit aan het reduceren van CO2 uitstoot.

Neem contact op voor vrijblijvend advies:

Scroll up