Het Professional Program voor Royal HaskoningDHV

News Detail

De weg naar persoonlijke en professionele groei

Professionals bereiken na meerdere jaren werken een cruciaal kruispunt in hun loopbaan. Deze professionals – de zogenaamde mid-career doelgroep - beschikken over een flinke dosis ervaring en inhoudelijke expertise, maar willen zich graag blijven ontwikkelen. Als organisatie wil je investeren in deze groep medewerkers en hen verder helpen in hun ontwikkeling. Hoe voorzie je medewerkers in deze behoefte? “We merken dat er binnen organisaties steeds meer vraag is naar ontwikkelmogelijkheden voor mid-career professionals. Deze medewerkers vormen de kern van de organisatie en zijn zeer vakbekwaam. Daarom willen bedrijven graag in deze professionals investeren zodat zij zich verder kunnen ontplooien binnen de eigen organisatie.”, geeft Mariska Kemp-Ruiter, Incompany Adviseur bij de Baak aan. Deze vraag speelde ook bij Royal HaskoningDHV, een toonaangevend internationaal advies- en ingenieursbureau. Daarom heeft de Baak in samenwerking met Royal HaskoningDHV het Professional Program ontworpen om deze medewerkers verder te brengen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ard Verweij, Business Unit Director Regional Development & Infrastructure bij Royal HaskoningDHV, en Esther Huls, Trainer bij de Baak, vertellen over de ervaringen met het Professional Program.

Het Professional Program is bedoeld voor professionals die zich op een kruispunt bevinden in hun loopbaan. Zij staan voor belangrijke vragen, zoals ‘wil ik mij verder ontwikkelen in mijn specialisme?’ of ‘wil ik een stap maken naar een leidinggevende functie?’. “Deze medewerkers zijn de – informele en formele – leiders van de toekomst van onze organisatie en daar willen we graag in investeren als Royal HaskoningDHV”, aldus Ard. “Wat wij veelal zien is dat medewerkers vanuit hun studie al veel inhoudelijke bagage meekrijgen. In de eerste jaren doen zij binnen de organisatie nog meer expertise op en leren zij hoe het is om in de praktijk te werken bij een ingenieursbureau, maar na een ruim aantal jaar werken ontstaat dan de vraag: ‘En hoe nu verder? Hoe blijf je jezelf ontwikkelen?’. Wij merkten een grote behoefte onder deze medewerkers om zich ook buiten de inhoud te kunnen ontwikkelen, op de menselijke component en interpersoonlijke skills.”, vult Ard aan.

Esther Huls is één van de drie trainers van de Baak die het Professional Program begeleidt. Zij herkent de behoefte van de medewerkers naar persoonlijke ontwikkeling. “De medewerkers van Royal HaskoningDHV zijn mensen die vakinhoudelijk erg sterk zijn, mensen die zich in complexe krachtenvelden bevinden en binnen projecten te maken hebben met veel interne en externe stakeholders. Hoe ga je daar mee om wanneer je formeel geen leidinggevende bent, maar tegelijkertijd wel de projectleider bent? Naast de inhoud is dan ook de persoonlijke ontwikkeling essentieel om verder te kunnen groeien in je rol”. Het gaat dan niet om wat je doet, maar om hoe je het doet.”

De focus van het Professional Program ligt op persoonlijk en informeel leiderschap. Het programma begint met een kick-off en individuele intakegesprekken en is vervolgens opgebouwd uit vier verschillende modules. “Bij Royal HaskoningDHV hadden we al een duidelijk idee waar het ontwikkeltraject aan zou moeten voldoen. Bij zowel het management als de professionals is informatie opgehaald over welke eisen zij aan het programma stellen. Ook zijn collega’s geraadpleegd die al eens eerder een ontwikkeltraject hadden doorlopen. Zo hadden we een goed beeld van onze behoefte als vertrekpunt om een programma te gaan ontwikkelen.”, vertelt Ard. “Het bleek dat een van de trainingen van de Baak, De Informele Leider, sterk aansloot op onze behoefte. Daarom is er besloten om dit programma als basis te gaan gebruiken voor de ontwikkeling van het Professional Program en aan te vullen met maatwerk om het programma volledig op onze organisatie aan te laten sluiten.”

“Wij noemen dit Incompany Proven Concepts.”, vult Mariska Kemp-Ruiter aan. “Dit zijn semi-maatwerktrajecten gebaseerd op een training uit het open aanbod die vervolgens worden geaccentueerd naar vraag en context van de organisatie. Dit biedt organisaties de ruimte om gebruik te maken van een training die in de afgelopen jaren zijn sporen heeft verdiend en dit tegelijkertijd te personaliseren voor de organisatie. Zo hoef je als organisatie niet volledig vanaf scratch een maatwerktraject in te gaan.” Ard: “voor ons is deze solide basis een van de doorslaggevende factoren geweest om voor de Baak te kiezen”.

In de eerste module van het Professional Program staat persoonlijk leiderschap centraal. Het gaat om het kijken naar het eigen gedrag, naar in hoeverre dit gedrag effectief en efficiënt is en naar wat daar verder nog te leren is. “Het programma begint echt bij jezelf. Wie ben ik? Hoe acteer ik? En hoe reageer ik op situaties?”, zegt Ard.

“De training geeft veel inzicht in je eigen gedrag en mogelijkheden, waardoor je dit gaat herkennen en er mee aan de slag kan.”

Medewerker Royal HaskoningDHV

De tweede module gaat over de interactie tussen jezelf en de anderen. Er wordt gekeken naar de vraag welk effect jouw gedrag heeft op andere mensen. In de volgende twee modules wordt de focus gelegd op het samenwerken in complexiteit en wordt er ook veel casuïstiek uit het werkveld van de medewerkers gebruikt. “Hier maken we de vertaling richting de praktijk en de context waar je in werkt, zodat je de inzichten uit het programma ook praktisch kan toepassen in de werkpraktijk”, aldus Esther. De praktische toepasbaarheid wordt ook vergroot doordat leidinggevenden sterk betrokken zijn bij de medewerkers die het programma volgen. Het programma wordt afgesloten met een finale waarin deelnemers met elkaar – en opnieuw ook met de leidinggevenden - delen wat het programma hen heeft opgeleverd en hoe zij na het programma blijven werken aan hun ontwikkeling.

Esther benadrukt het belang van de betrokkenheid van de leidinggevenden: “bij de kick-off betrekken we meteen de leidinggevenden, zodat zij op de hoogte zijn van de ontwikkeldoelen van hun medewerkers en hoe zij dit kunnen faciliteren. Na iedere module vragen we de deelnemers om hun leidinggevende bij te praten over de inzichten en actiepunten die zij hebben opgedaan, waarbij de vraag wordt gesteld; wat heb je van de leidinggevende nodig om in de praktijk aan de slag te gaan. Dit zorgt ervoor dat het programma echt wortelt in de werksituatie van de deelnemers en dat ook de leidinggevenden die het programma faciliteren actief betrokken zijn”. “Wij vinden het erg belangrijk dat er een oprecht contact is tussen de leidinggevende, zodat je samen het gesprek kan voeren over je ontwikkeling. Daar draagt dit programma sterk aan bij”, aldus Ard.

Door gebruik te maken van praktische voorbeelden en cases is de aansluiting op de praktijk heel reëel en tastbaar.

Medewerker Royal HaskoningDHV

Naast dat het Professional Program helpt om de persoonlijke ontwikkeling bespreekbaar te maken tussen de deelnemers en leidinggevenden, ziet Ard meer resultaat van het programma. Hij geeft aan dat medewerkers het enorm waarderen dat zij de ruimte krijgen om echt even met zichzelf bezig te zijn. “Het is een moment van bezinning waar zij mogen stilstaan bij hun eigen persoonlijke ontwikkeling. We merken dat de medewerkers beter worden in het voeren van gesprekken over waar zij in hun kracht staan en waar zij naar toe willen. We zien dat deze medewerkers ook echt een sprong maken in hun ontwikkeling en bijvoorbeeld collega’s gemakkelijker benaderen en gesprekken op een andere manier voeren.”.

Esther vertelt: “medewerkers worden bewuster van hoe zij zaken aanpakken, hoe zij dit altijd al doen en worden uitgedaagd om dit anders te gaan doen. Dat is een belangrijke opbrengst van het programma.”. Ard voegt toe: “we zien ook dat de deelnemers van het programma veel van én met elkaar leren. We werken veel met casuïstiek en gaan met elkaar tijdens de training hiermee aan de slag. Hierdoor komt er een netwerk op gang van mensen in de organisatie leren kennen, maar ook onderling kennis uitwisselen. Wij vinden het erg belangrijk dat onze medewerkers door dit programma ook het netwerk in de organisatie kunnen verstevigen, buiten je reguliere netwerk. We geloven er sterk in dat Royal HaskoningDHV het verschil maakt door samen te acteren en om met elkaar de vraag van de klant integraal te vullen. Daarbij is het handig als je elkaar intern weet te vinden en elkaar ook verstaat. De verbinding is een heel belangrijke component van het programma. Wanneer er een nieuwe groep start, stroomt het direct weer vol met nieuwe aanmeldingen. Mensen moedigen elkaar aan om deel te gaan nemen. Dat is voor mij een positieve bevestiging van de meerwaarde van het Professional Program.”.


Meer weten

Wil je meer weten over dit programma en de incompany mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Advies aanvragen

Scroll up