Jack van Osch

Sinds 2004 werk ik voor de Baak en verblijf ik met regelmaat in deze innovatieve leer, werk en ontmoetingsplaats. Als organisatie-ontwikkelaar en veranderaar vind ik het inspirerend en motiverend om hier in interactie met deelnemers, klanten en collega’s leren te faciliteren en ervaringen te delen. Want..., Is ontwIKkeling is niet de basis voor elke verANDERing?

Jack van Osch
Naam
Jack van Osch
Functie
Trainer

Biografie

Qua ontwikkeling denk ik dat ‘binnen de perken de mogelijkheden even onbeperkt zijn als daarbuiten’. Ik geloof dat iedereen, gegeven zijn of haar eigen-aardigheden, mogelijkheden heeft om ontwikkeling en groei te bewerkstelligen. Ik vind het bijzonder om op diverse manieren bij te mogen dragen om ‘de grenzen van de perken’ te verleggen. Als MBA kerndocent, als coach van een individu of team, als tijdelijk manager, als adviseur of als trainer/begeleider: het zijn voor mij verschillende rollen waarin ik kan bijdragen aan vergroting van het leervermogen van individu, team of organisatie om zijn of haar presteren te verbeteren. ‘Leren van’ is in de loop der tijd daarbij veel meer ‘leren met’ geworden.

Scroll up