Joop van den Beuken

Ik begeleid mensen, teams en organisaties met vragen over het aansturen van hun professionals in relatie tot 'verandering en gedrag'. Leidinggeven (aan eigen-zinnige professionals) is niet iets wat zich in isolement afspeelt. Bij het aansturen heb je zowel te maken met de ‘R’ van resultaten als de ‘R’ van relatie en gedrag. Vragen en ervaringen die gaan over afstemmen op eigen gedrag (waaronder onzekerheden, beïnvloedingsmogelijkheden, vertrouwen, moed, zichtbaarheid) en dat van anderen en aansturen (over autoriteit, duidelijkheid, richting geven, verbinden en samen-werken). Kortom, vragen over gewenste andere ervaringen, over 'anders dan meer van 't zelfde' en 'anders en meer van jouzelf'. Naast mijn werk als programmamaker leid ik ook het Maastrichtse HBD bureau 'Scil For Your Skills'. Ik publiceerde eerder een aantal boeken en artikelen in relatie tot mijn werk, ''Acties die coachen tot een succes maken; voorbereiden op coachen in vijf stappen'' en "Coachen: it takes 2 to tango; een afstemmingsmethode.

Joop van den Beuken
Naam
Joop van den Beuken
Functie
Programmamaker | Trainer

Biografie

Mijn ‘mantra’ is dat mensen een bron zijn en geen put ‘(waar je van alles in….).

Dit betekent dat mijn werkwijze wordt gekenmerkt door in co-creatie een aanpak te ontwikkelen in relatie tot een voorliggende vraag. 
Via specifieke kennis en ervaring met (productieve) teams, systemische wetmatigheden en gevoel voor ‘onderstroom’ (ieders persoonlijke museum), coach en stuur ik op het mobiliseren van mogelijkheden, zodanig..dat iedereen bij haar en zijn mogelijkheden kan komen en gebruikt. 
Mijn cliënten en ik gaan voor het omzetten van verlangens en ongenoegens in acties, direct en persoonlijk. Voor het praktisch en eenvoudig onderzoeken van de vraag en bijbehorende ervaringsbeleving van de cliënt. In co-creatie en gezamenlijkheid. En wel zo, dat te voorschijn komende ‘triggers’ direct kunnen worden aangepakt. Resultaat, gedrag en de match tussen woord en daad zijn daarbij belangrijke richting- en betekenisgevers.
 


Scroll up