Koen Mertens

Ik freelance voor de Baak sinds 2000. De Baak is een plek waar ik professioneel uitgedaagd blijf en waar ik met vele boeiende collega's ervaring en kennis kan delen.

koen_mertens
Naam
Koen Mertens
Functie
Coach | Trainer

Biografie

Ik ben werkzaam als freelance trainer en coach en heb nu 26 jaar ervaring in het begeleiden van persoonlijke- en groepsontwikkelingsprocessen. Ik ben procesbegeleider-trainer pur sang en wordt ingezet in verschillende leertrajecten en Management Development Programma’s. Ik coach en train professionals en leidinggevenden in verschillende sectoren (van lokaal tot international): Retail, Industrie, Automotive, Gezondheidszorg, Financiële dienstverlening, ICT, Onderwijs en Overheid.
Mijn passie ligt in: Leiderschap, Communicatie, Persoonlijk Leiderschap, Verandermanagement en Teamontwikkeling.
Deelnemers over mijn stijl: ontwapenend, doortastend, 'positief confronterend', authentiek en effectief.

Door het afstemmen van ieders persoonlijke missie met de missie van de organisatie, én inzetten op gedragsverandering faciliteer ik fundamentele groei. Dit draagt bij aan een optimaal leerrendement voor de deelnemer en de organisatie. Ik ben gespecialiseerd in het omzetten van een leervraag naar het juiste trainingsaanbod voor de deelnemers. De aangeboden leerstof wordt ervaringsgericht en op maat gemaakt in dienst van de leervraag. “Het probleem is niet dat we niet weten wat we moeten doen, maat dat we niet doen wat we weten” (Argyrus). Mijn aanpak is er op gericht om een brug te slaan tussen weten en doen en het voorkomen van symptoombestrijding. Ik streef ernaar om groepen en individuen te begeleiden tot op het punt dat ze hun continue ontwikkeling zelfstandig kunnen blijven vorm geven. Dan is echte transformatie mogelijk.

Ik werk vanuit veel verschillende methodes zoals Ervaringsgerichte Leeractiviteiten, Groepsdynamica, Management Simulaties, Rollenspelen, Vaardigheidstrainingen, etc. Ik gebruik daarbij de nodige theoretische leerconcepten zoals: LIFO, MBTI, HBDI, Insights Discovery, Kernkwaliteiten, Appreciative Inquiery, Covey, Kolb, Leary, etc.

Ik heb door de jaren heen mensen begeleid in alle lagen van de organisatie en in verschillende leersettings; van grote conferentiegroepen tot kleine teams en individuele coaching.

Scroll up