Marieke Koning

Ik ben steeds op zoek naar persoonlijke effectiviteit en (professionele) ontwikkeling. Ik maak gebruik van theorie, ervaring en reflectie op eigen patronen in interactie en afstemming.
Bij teams richt ik me op het besluitvorming en samenwerking ook bij conflicterende belangen; onderzoeken, uitspreken en werkbaar maken.

Ik geniet steeds weer van de creatieve uitdaging om samen met de klant het leerproces vorm te geven.

Marieke Koning
Naam
Marieke Koning
Functie
Programmamaker | Trainer
Scroll up