Paul Toebes

Lang geleden werkte ik als programma manager bij de Baak. Ontwikkelen van programma's op maat, begeleiden, uitvoeren. De Baak was het nest waar ik uitvloog om invulling te geven aan mijn wens zelfstandig professional te zijn, de regie van mijn eigen leven volledig in eigen handen te hebben. Mijn Baaktijd heeft me daarbij zeer geholpen en ik ben dan ook blij dat ik alle ervaring(en) die ik de afgelopen decenia heb opgedaan, professioneel en door het leven, nu de mogelijkheid heb dit weer terug te geven aan de Baak en haar klanten. Mijn oog en aandacht richt zich op de humane kant binnen organisaties en hoe wij daar als medewerker, leidinggevende, directeuren en bestuurders invullling aan kunnen en moeten (ja moeten) geven.

paul_toebes
Naam
Paul Toebes
Functie
Trainer
Scroll up