Sandra Gevaert

Ik ben energiek en geëngageerd. Vanuit een diepgaand inzicht in mensen en groepsprocessen kan ik een heldere analyse geven en benoemen wat er is of speelt. Mijn manier van trainen en coachen is subtiel, uitnodigend en richting gevend om mensen op weg te helpen in hun ontwikkelingsproces. Ik ben een natuurlijk verbinder en mensen mens. Mijn muzikaliteit uit zich in het gebruik van mijn eigen stem en de uitnodiging aan anderen om ook hun stem te laten horen. Ik inspireer je om jouw mooiste zelf te zijn.

In het werken met groepen ben ik van nature gericht op het verbinden van het persoonlijke met het collectieve. Ik heb me ontwikkeld tot expert in participatief leiderschap en het hosten van bottom-up vernieuwingsprocessen. Samen mèt mensen, zodat zij zelf de gewenste verandering kunnen zijn en verder brengen. Oorspronkelijk opgeleid tot bedrijfseconoom neem ik 10 jaar ervaring in het bedrijfsleven mee in mijn begeleidingswerk.

Sandra Gevaert
Naam
Sandra Gevaert
Functie
Trainer
Scroll up