Thea van Egmond

Sinds 2000 ben ik als associate aan de Baak verbonden en zorg ik voor het ontwerp en de uitvoering van incompany-programma’s en lever ik een bijdrage aan diverse open Baakprogramma’s. Verder maak ik als persoonlijke coach deel uit van het platform voor coaches.Het is mijn passie om bij te dragen aan de zoektocht waar de knopen en knoppen zitten in werkgerelateerde vraagstukken. Hierbij streef ik naar een lerend contact met hart voor de mens én oog voor resultaat.Als trainer en procesbegeleider maak ik voortdurend gebruik van de ‘hier-en-nu situatie’ en spiegel ik zodat iemand kan zien wat zijn of haar gedrag te weeg brengt. Ik prikkel de ander om de eigen antwoorden te vinden zodat het mogelijk wordt om vanuit authenticiteit en autonomie in de eigen kracht te komen staan. Sleutelwoorden:dialoog, zinvolle theorie, humor, interactieve persoonlijke ontwikkeling, verbinding en eigenaarschap van succes.

Naam
Thea van Egmond
Functie
Programmamaker | Trainer
Scroll up