Veronique van den Berg

Toen ik eind jaren 90 als trainer en coach begon, had ik de Baak al hoog staan op mijn verlanglijst om mee samen te kunnen werken. Ondertussen zijn we jaren verder en heb ik mij als trainer en coach ontwikkeld bij verschillende bedrijven en de laatste 5 jaar via mijn eigen bedrijf. Door mijn netwerk ben ik in contact gekomen met de Baak en nu trots op het feit dat ik ook binnen deze organisatie mag bijdragen aan de ontwikkeling van mensen. De visie van de Baak op ontwikkeling van mensen sluit erg goed aan bij mijn waarden en beeld van persoonlijke ontwikkeling. Het is inspirerend om met ervaren professionals van gedachten te wisselen om zo gezamenlijk bij te dragen aan al het potentieel van mensen.

veronique_van_den_berg
Naam
Veronique van den Berg
Functie
Trainer | Coach

Biografie 

"Mijn intrinsieke overtuiging is dat mensen een grote hoeveelheid kwaliteiten en vaardigheden in huis hebben, die helaas vaak onbenut blijven, om welke reden dan ook. Mensen gebruiken slechts een deel van hun potentieel waardoor er mooie mogelijkheden binnen organisaties blijven liggen. Ik ga graag op pad met deelnemers om het potentieel te ont-wikkelen. Ik raak mensen op hun gevoelsniveau, niet zelden komen ze uit hun comfortzone. En dat precies is de plek waar je kunt leren en ontwikkelen. Immers, als je alles bij het oude wilt laten, verandert er niets. Ik werk zorgvuldig, met respect en zet zo nodig scherpte in om mensen aan te spreken op eigen verantwoordelijkheid, initiatieven nemen, pro-actief denken en handelen naar de ander.
Mijn manier van werken is ‘hands on’ - niet meer theorie dan nodig is en vooral veel toepassing in de praktijk. Deelnemers kunnen het geleerde dan ook direct toepassen in de praktijk. Ik vind het bijzonder om even mee te mogen lopen met deelnemers en samen bovenstaande zaken te ont-dekken."

Scroll up