Wim Goossens

Ik ben expertdocent bij Zuyd Hogeschool, Faculteit Sociale Studies en Faculteit gezondheidszorg. Daarnaast verzorg ik als freelancer colleges, workshops en trainingen op het gebied van groepsdynamica en groepswerk en communicatievraagstukken.
De kern van mijn expertise ligt op de vlakken van groepsdynamica & groepsprocessen, individuele coaching en teamcoaching, interprofessionele samenwerking en Soft Skils/communicatie.

Op het gebied van groepsdynamica heb ik een groepsdynamisch model ontwikkeld – het model Integrale Procesbegeleiding van Groepen (= IPG model) dat in de standaarden over groepsdynamica inmiddels is opgenomen en wordt gebruikt in velerlei contexten en domeinen. Dit model is ook een van de grondleggers van een vijfjarig promotieonderzoek door Zuyd Hogeschool-collega van Dongen, waarbij ik als adviseur en ontwikkelaar bij het promotieteam betrokken ben. Ik publiceer regelmatig over onderwerpen die betrekking hebben op het werken met groepen.

Daarbij heb ik – vanuit een conceptuele oriëntatie - een hang naar het verbinden van theoretische en methodische referentiekaders aan het praktisch uitvoerend handelen. ”Niets zo praktisch als een goede theorie!” is een van mijn uitgangspunten. Dit sterkt mij ook in mijn visie dat ware professionals hun handelen daarmee kunnen verantwoorden.

Verder heb ik veel aandacht voor de authenticiteit van de professional omdat ik er sterk in geloof dat dit de relatie tussen de professional en de coachee een zeer krachtige betekenis heeft.

Naast expertdocent in Van Manager naar Teamcoach, ben ik docent in de opleiding Coach Practitioner en designer-trainer in de opleiding Winning Teams bij dochteronderneming het Europees Instituut.

WimGoossens_
Naam
Wim Goossens
Functie
Trainer
Scroll up