“Ik heb nu meer oog voor het proces en ben mij meer bewust van mijn aandeel en invloed op het geheel.”

News Detail

Interview met Albert Kivits, directeur bestuurder Bibliotheek Eindhoven. Hij nam deel aan het Baak Strategie Programma.

Tips van Albert

  • Stel regelmatig de vraag: “Doen we er nog toe?”
  • Het loont echt om vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te bekijken, ook al denk je soms in eerste instantie dat dat alleen maar (kostbare) tijd kost
  • Niet iedereen hoeft zo te zijn als jij
  • Je wint vertrouwen door het te geven

Wat voor soort leider ben jij?

"Ik ben altijd bezig met de toekomst, met vernieuwing, zowel van de organisatie als van de medewerkers. Ik vind het belangrijk om zeer regelmatig de vraag te stellen: “Doen we er nog toe, zijn we nog relevant?”  Als organisatie moet je je continu aanpassen aan de - steeds veranderende - omgeving, zonder je identiteit te verliezen. Ik creëer reuring, geef impulsen van buiten naar binnen om in beweging te blijven en het gesprek gaande te houden. Een organisatie is steeds in ontwikkeling, net als de mensen die er werken. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik maak de weg vrij, schep de randvoorwaarden zodat mijn medewerkers hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Als bibliotheek hebben wij de taak om bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen. Dat is veel meer dan het uitlenen van boeken. Mensen lezen veel minder boeken dan vroeger, ze zijn meer bezig met digitale media. Maar ze kunnen niet zonder taal! De maatschappij is en blijft talig, je hebt een bepaalde woordenschat en een zekere mate van analytisch denken nodig om dingen te kunnen begrijpen. Aan ons dus de uitdaging om de ontwikkeling van digitale en taal- vaardigheden te begeleiden door bijvoorbeeld andere middelen zoals muziek, games en lego in te zetten. Ik houd de grote lijnen in de gaten, waarborg de positie van de bibliotheek in de stad ten opzichte van andere organisaties en stimuleer mijn mensen om een actieve houding te hebben."

Wat verwacht jij van jouw medewerkers?

"Ik zet me met hart en ziel in voor de zaak en voel me enorm betrokken. Vroeger verwachtte ik deze gedrevenheid ook van mijn mensen. Nu ben ik daar realistischer in. Niet iedereen hoeft zo te zijn als ik! Maar ik verwacht wel dat we op een volwassen manier met elkaar omgaan. We zijn gelijkwaardige professionals, dus stel je vragen, stel dingen ter discussie en presenteer je ideeën zodat er een permanente dialoog mogelijk is. Ga ook bij jezelf te rade wat je nodig hebt om te kunnen functioneren en vraag erom. Opleidingen, middelen, contacten; wat ik kan regelen doe ik. Mijn manier van leidinggeven vereist dus wel een zeker commitment en enig kritisch bewustzijn van de medewerkers. Maar dat is niet overdreven. Ik ga ervan uit dat je bij de Bibliotheek werkt omdat je iets hebt met leesplezier, digitale geletterdheid en de stad Eindhoven en dat je je thuis voelt in onze cultuur. Neem dan ook het vertrouwen dat je krijgt!"

Hoe ben je een goede leider?

"Ik vind dat je een goede leider bent als je een goed ontwikkeld empathisch vermogen hebt.  Je moet je kunnen verplaatsen in mensen; je medewerkers, je omgeving en je klanten. Wat zijn hun drijfveren, hun waarden en normen? Wat kunnen en willen ze betekenen? Daar kun je mensen ook op aanspreken. Iedereen draagt bij aan het resultaat, je bent altijd met een groep, niet alles is jouw verdienste. Dat betekent bescheiden en integer zijn en je aan afspraken houden. Laat jezelf zien en geef ook eerlijk toe als iets niet lukt. Dat is heel belangrijk om vanuit vertrouwen te kunnen werken. Je wint vertrouwen door het te geven en door te investeren in het creëren van een veilige omgeving. En die is weer nodig als je wilt dat mensen loskomen en actief meedoen. Je moet gewoon deugen! Als ik een broodje koop in het bibliotheekcafé, reken ik netjes af, net als ieder ander. Vooral die kleine dingen zijn heel bepalend. En gun een ander iets. Bepaal niet op grond van de positie van medewerkers of ze naar een congres in het buitenland mogen, maar of het ‘uitje’ bijdraagt aan het functioneren. "

Welk inzicht heeft het Baak Strategie Programma je gebracht?

"Ik werk heel intuïtief. Ik leg snel verbanden en zodra er iets bij mij opkomt of ik een bepaald inzicht krijg, ga ik er mee aan de slag. Ik heb voor het Baak Strategie Programma gekozen om een meer systematische benadering te leren en meer uit mijn hoofd te komen. Vooral bij veranderingen ben ik geneigd om veel te beredeneren, logisch na te denken, te praten en te schrijven om zo het doel te bereiken. Ik heb tijdens de training ervaren dat je door andere elementen toe te voegen zoals creativiteit en bewegen (aikido) ook je hart en buik een rol laat spelen. Daardoor sta ik nu meer náást de mensen in plaats van erboven, heb ik meer oog voor het proces en ben ik mij meer bewust van mijn aandeel in en invloed op het geheel."

Heb je nog een tip voor andere leidinggevenden?

"Geef de dialoog meer ruimte en organiseer diversiteit. Ik heb bijna twintig jaar ervaring als leidinggevende. Ik ben daadkrachtig, wil meteen aanpakken en oplossen, hup schouders eronder en door. Ik heb geleerd dat het loont om vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Dat levert misschien niet direct een oplossing en kost ogenschijnlijk meer tijd, maar uiteindelijk spreek je meer mensen, deel je meer met elkaar en ontstaat er een gezamenlijk gedragen oplossing.  Dat voelt beter en je bouwt als het ware aan een fundament van gedeelde betekenis en dat is het verhaal dat je - als organisatie - uitdraagt. Bovendien worden je eigen blinde vlekken zichtbaar."

Naar andere ervaringen >

Albert Kivits, directeur bestuurder Bibliotheek Eindhoven
Deelnemer Baak Strategie Programma

Wil je niets missen?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrieven en ontvang tips, inzichten en inspirerende artikelen van de Baak.

Scroll up