Reflecteren betekenis | begrippenlijst

Reflecteren betekent het bewust stilstaan bij en overwegen van je eigen acties, ervaringen en emoties. Dit proces omvat het analyseren van je gedrag, het herkennen van patronen, het begrijpen van de onderliggende motieven en het bepalen van de effectiviteit van je handelingen. Door reflectie kun je leren van je fouten, je sterke punten versterken en betere beslissingen nemen in de toekomst. Het is een fundamentele stap in persoonlijke ontwikkeling en zelfverbetering, die bijdraagt aan een dieper zelfbewustzijn en een doelgerichter leven.

Wat is een ander woord voor reflecteren?
Wat is het doel van reflecteren?
Wat is zelfreflectie?
Welke vormen van reflecteren zijn er?
Wat is reflecteren in een gesprek?
Reflecteren door middel van het STARR-model
Wat is een goede manier van reflecteren?
Wat zijn de belangrijkste open vragen als je gaat reflecteren?
Wat is het verschil tussen reflecteren en evalueren?
Wat leer je van reflecteren?
Trainingen die helpen bij leren reflecteren en zelfreflectie

Wat is een ander woord voor reflecteren?

Reflecteren wordt ook vaak aangeduid met andere woorden of synoniemen zoals beschouwen, bezinnen, overpeinzen, spiegelen en zelfevaluatie. Ook het gehele proces van reflecteren kan met andere termen worden beschreven, namelijk introspectie, zelfonderzoek, en zelfreflectie. Deze andere termen benadrukken allemaal ook het belang van innerlijke overweging en het kritisch beoordelen van eigen gedrag en gedachten om zelfkennis en zelfbewustzijn te vergroten.

Wat is het doel van reflecteren?

Het doel van reflecteren is om zelfbewustzijn en persoonlijke groei te bevorderen. Door te reflecteren, krijg je inzicht in je eigen gedachten, gevoelens, gedragingen en reacties. Je kunt patronen in je gedrag identificeren, begrijpen waarom je op een bepaalde manier handelt, en leren van je ervaringen. Reflectie stelt je in staat om je sterke punten te erkennen en gebieden te identificeren waar verbetering mogelijk is. Het helpt je ook om betere beslissingen te nemen, omdat je een dieper begrip hebt van je eigen waarden, overtuigingen en doelen.

Wat is zelfreflectie?

Als we het over zelfreflectie hebben, hebben we het over het proces waarbij je bewust tijd neemt om na te denken over en te analyseren van je eigen gedachten, gevoelens, beslissingen en gedragingen. Het doel van zelfreflectie is om je zelfbewustzijn te vergroten, wat leidt tot nieuwe inzichten over persoonlijke waarden, doelen en gedragspatronen. Dit kan helpen bij het identificeren van je sterke punten en gebieden die verbetering kunnen hebben. Je verwerkt ervaringen, leert van je fouten en neemt dit mee om bewuste keuzes te maken in de toekomst.

Welke vormen van reflecteren zijn er?

Binnen het concept reflecteren kunnen we drie vormen identificeren:

 • Reflecteren op persoonlijk functioneren: Reflecteren op persoonlijk functioneren is een oefening waarbij je je eigen gedrag, emoties en beslissingen in je persoonlijke leven onder de loep neemt. Het doel is om zelfkennis te vergroten, persoonlijke doelen te verfijnen en effectiever te worden in je dagelijkse bezigheden.
 • Reflecteren op beroepsmatig handelen: Reflecteren op beroepsmatig handelen focust zich op het professionele aspect van je leven. Hierbij analyseer je je werkprestaties, interacties met collega's, ethische besluitvorming en professionele groei. Met als doel je vakbekwaamheid te verbeteren en bij te dragen aan je werkomgeving.
 • Reflecteren op persoonlijk beroepsmatig handelen in de maatschappelijke context: Reflecteren op persoonlijk beroepsmatig handelen in de maatschappelijke context combineert bovenstaande twee aspecten van reflecteren en gaat nog een stap verder door te kijken naar hoe je professionele rol en persoonlijke waarden invloed hebben op de bredere maatschappij. Het gaat om het begrijpen van de impact van je werk op de gemeenschap en het afstemmen van je professionele bijdragen op maatschappelijke behoeften en ethische overwegingen.

Wat is reflecteren in een gesprek?

Wanneer je reflecteert in een gesprek ben je actief aan het luisteren naar wat de ander zegt. Het wordt ook wel ‘reflectief luisteren’ genoemd. Reflectief luisteren is een communicatietechniek die wordt gebruikt in gesprekken om te verzekeren dat de luisteraar de boodschap van de spreker volledig heeft begrepen. Het is een vorm van actief luisteren waarbij de luisteraar niet alleen de woorden die worden gesproken hoort, maar ook de emoties en gevoelens die erachter zitten begrijpt.

Reflecteren door middel van het STARR-model

Het STARR-model is een veelgebruikt raamwerk voor reflectie, vooral in professionele omgevingen. Het model is een nuttig hulpmiddel voor reflectie, omdat het je dwingt om grondig en systematisch na te denken over je ervaringen. Het helpt je om te leren van je successen en fouten, en om jezelf continu te verbeteren. Het is een handig raamwerk om bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek voor te bereiden of een reflectief rapport te schrijven. STARR is een acroniem voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie. Hieronder leggen we je elk onderdeel uit:

 • Situatie: Beschrijf de context of de situatie waarin je je bevond. Dit kan een specifieke gebeurtenis, project of uitdaging zijn. Probeer zo specifiek mogelijk te zijn, zodat anderen (of jijzelf in de toekomst) een duidelijk beeld kunnen krijgen van de omstandigheden.
 • Taak: Leg uit wat jouw rol of verantwoordelijkheid was in deze situatie. Wat werd er van je verwacht? Welke doelen of resultaten moest je bereiken?
 • Actie: Beschrijf de stappen die je hebt ondernomen om je taak uit te voeren of je doel te bereiken. Dit is waar je in detail gaat over wat je precies hebt gedaan, welke strategieën je hebt gebruikt en hoe je hebt gereageerd op eventuele uitdagingen.
 • Resultaat: Leg uit wat het resultaat van je acties was. Heb je je doel bereikt? Wat waren de gevolgen of uitkomsten van wat je hebt gedaan? Dit is ook waar je eventuele feedback die je hebt ontvangen kunt bespreken.
 • Reflectie: Dit is het belangrijkste onderdeel van het STARR-model. Reflecteer op de hele ervaring. Wat heb je geleerd? Wat zou je anders doen als je opnieuw met dezelfde situatie wordt geconfronteerd? Hoe heeft deze ervaring je toekomstige acties of denkwijze beïnvloed?

Wat is een goede manier van reflecteren?

Om goed te kunnen reflecteren, begin je met het vinden van een rustige omgeving waar je ongestoord kunt nadenken. Maak er een gewoonte van om regelmatig te reflecteren, bijvoorbeeld aan het einde van elke dag of week. Het kan nuttig zijn om het bovenstaande reflectiemodel STARR te gebruiken om je gedachten te structureren. Wees tijdens dit proces eerlijk en open met jezelf en wees niet bang om je fouten en zwakke punten te erkennen. Het kan ook helpen om je reflecties op te schrijven, omdat dit je kan helpen je gedachten te ordenen en een dieper inzicht te krijgen. Stel jezelf vragen om je reflectie te leiden, zoals "Wat ging er goed?", "Wat ging er niet goed?", "Wat heb ik geleerd?" en "Wat zou ik de volgende keer anders doen?". Overweeg om je reflecties te delen met anderen, zoals collega's, vrienden of mentoren om verschillende perspectieven te krijgen. Het belangrijkste is om je reflectie te gebruiken om een actieplan voor de toekomst te maken. Beslis wat je gaat veranderen of verbeteren en hoe je dat gaat doen.

Wat zijn de belangrijkste open vragen als je gaat reflecteren?

Open vragen zijn essentieel voor een diepgaande reflectie, omdat ze je aanmoedigen om na te denken en meer gedetailleerde antwoorden te geven. Hier zijn enkele voorbeelden van open vragen die je kunt stellen tijdens het reflecteren:

 • Wat waren de belangrijkste gebeurtenissen of acties tijdens een situatie?
 • Wat dacht en voelde je tijdens die situatie?
 • Wat heb je geleerd van deze situatie?
 • Hoe heeft deze situatie je kijk op dingen veranderd?
 • Wat waren de gevolgen van je acties?
 • Wat zou je de volgende keer anders doen?
 • Hoe kun je de geleerde lessen toepassen in de toekomst?
 • Wat zijn de volgende stappen?

Wat is het verschil tussen reflecteren en evalueren?

Reflecteren en evalueren zijn beide belangrijke processen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, maar ze hebben verschillende doelstellingen en benaderingen. Reflecteren is een persoonlijk en vaak introspectief proces waarbij je diep nadenkt over je ervaringen, gedragingen en gevoelens. Het doel van reflecteren is om zelfbewustzijn te vergroten, te leren van ervaringen en inzicht te krijgen in je eigen handelen en de gevolgen daarvan. Reflectie kan leiden tot nieuwe inzichten, veranderende overtuigingen of een beter begrip van jezelf en anderen. Evalueren daarentegen is een meer objectief en systematisch proces waarbij je de resultaten of uitkomsten van een activiteit, project of periode beoordeelt. Het gaat om het meten van prestaties tegen vooraf bepaalde doelen of criteria. Evaluatie is vaak gericht op het bepalen van de effectiviteit, efficiëntie en impact van acties. Je kijkt bijvoorbeeld naar data en trekt conclusies over wat goed ging en wat verbeterd kan worden.

Wat leer je van reflecteren?

Reflecteren is een krachtig hulpmiddel voor je persoonlijke en professionele groei. Het stelt je in staat om te leren van je ervaringen en om je gedrag en denkwijzen te verbeteren. Je leert kritischer en probleemoplossend denken. Je creëert een beter zelfbewustzijn door je eigen gedachten, gevoelens, waarden en gedragingen beter te begrijpen.

Trainingen die helpen bij leren reflecteren en zelfreflectie

Reflectie en zelfreflectie zijn essentiële vaardigheden voor persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Het is dan ook een belangrijk onderdeel in al onze trainingen, waarbij het ontwikkelen van deze vaardigheden centraal staat voor zowel persoonlijke groei als professionele ontwikkeling. Wij hebben een divers aanbod trainingen die je kunt volgen die je helpen deze vaardigheden te ontwikkelen. Zo richten de trainingen De Informele Leider en Teamleiderschap zich op het vergroten van je zelfbewustzijn en het reflecteren op je eigen gedrag en de invloed daarvan op anderen.

In de training Strategisch Adviseren leer je weer reflecteren op je persoonlijke én professionele rol en hoe deze je team en organisatie beïnvloedt.

In de trainingen Management van Mensen en Leiderschap, Reflectie en Ontwikkeling leer je hoe je door reflectie kunt experimenteren met verschillende leiderschapsstijlen om zo erachter te komen welke stijl jou het beste past.

Als je je meer wilt focussen op hoe je je als leider persoonlijk kunt ontwikkelen en je open staat voor diepgaande reflectie, zijn de trainingen Bezielend Leiderschap, Senior Excellence en Young Executives Program geschikte trainingen.

Scroll up