Over onze eerste 75 jaar

 

In 1947 ontstonden de eerste activiteiten van de Baak. In de 75 jaar die daarop volgen, is er ontzettend veel veranderd. Niet alleen op het gebied van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling, maar ook in organisaties en in de maatschappij. Ook onze organisatie heeft in die 75 jaar flink wat veranderingen doorgemaakt. Toch is de grondgedachte al vanaf de oprichting onveranderd en nog steeds de basis van alles wat wij doen. Wij nemen je mee in 75 jaar de Baak.

Podcast Ongeboren Leiders

Na 75 jaar weten wij één ding zeker: je kan de toekomst niet voorspellen, maar je kan je er wel op voorbereiden. Daarom kijken wij met de leiders van vandaag naar morgen en stellen hen de vraag: wat voor leiderschap gaan we de komende 75 jaar nodig hebben?

Het begin

Precies 75 jaar geleden ontwikkelden zich de eerste de Baak activiteiten. De Baak is ontstaan uit het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond (CSWV) met idee om het beter én anders te willen doen dan voor de oorlog. De organisatie had een voor die tijd unieke en vooruitstrevende doelstelling: 'Het Verbond wil met eerbiediging van ieders levensovertuiging en politieke opvattingen – in nijverheid, bankwezen, verzekeringswezen, handel en verkeer – werkzaam zijn op het gebied van de arbeid en daarbij streven naar duurzame goede sociale verhoudingen in het bedrijfsleven'. Het Verbond wilde de belangen van ondernemingen en de mensen die er werken behartigen.

1947

1957: Locatie in Noordwijk

Onze oprichter Charles Maitland hecht veel waarde aan een bijzondere leeromgeving die wordt gevoed door elementen uit de kunst, cultuur en natuur. Met dat idee in het achterhoofd werd in 1957 het toenmalige Hotel Astrid in Noordwijk gekocht. Maitland wilde hier een eigen conferentiehuis ontwikkelen voor cursussen, conferenties, ledenvergaderingen en het ontvangst van binnen- en buitenlandse gasten. Het hotel werd volledig verbouwd naar ontwerp van de Oegstgeestse architect A.C. Gathier. Op 17 juni 1959 werd de locatie officieel in gebruik genomen onder de nieuwe naam 'de Baak'. Het streekwoord voor (vuur)baken oftewel een vuurtoren of ander herkenningsteken om de koers van een schip mee te bepalen. De eerste trainingen gingen van start en de basis voor de leeromgeving zoals we die nu kennen was gelegd.

Het oude hotel
De Baak locatie

Start van De Manager

In deze periode ontstaat ook de training De Manager. Een training met als doel om mensen met een kleine 10 jaar werkervaring hun verouderde kennis op te laten poetsen of te vernieuwen. Een essentieel onderdeel van deze training is het intensief optrekken met gelijkgestemden om zo ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren om zo uiteindelijk weer tot nieuwe inzichten te komen. In 1994 verandert de naam in De Nieuwe Manager. De reden voor deze naamsverandering: managers van nu zijn vooral bezig met vernieuwende omstandigheden en organisaties. Zij staan voor essentiële veranderingen en de manager van vandaag is hierdoor een veranderingsmanager. Tot op de dag van vandaag is deze training- uiteraard met hier en daar wat aanpassingen - nog steeds te volgen bij de Baak; inmiddels onder de naam Leadership Entrepreneurship Advancement Program oftewel de LEAP.

1961: De Wereld van Morgen

In 1961 start er een nieuw initiatief: De Wereld van Morgen. Een aantal directies van ondernemingen die zijn aangesloten bij het CSWV worden uitgenodigd om op zaterdagen, met echtgenoten, naar de Baak te komen. De thema's van deze eerste zaterdagbijeenkomsten zijn: van antieke cultuur naar het hedendaagse denken, ritme, het universum en kleur. Het doel was om veranderende omstandigheden in de wereld te bespreken, maar ook om elkaar te inspireren.

In de tweede helft van de jaren '60 ontstaat er onrust in de samenleving. Nozems, Provo’s en Damslapers laten van zich horen en schudden aan gevestigde opvattingen en structuren. Vrouwenemancipatie, vrijheid van meningsuiting, stadsvernieuwing en materialisme waren onderwerpen die zorgden voor de nodige discussie en verdeeldheid. Leidinggevenden moeten zich openstellen voor veranderingen. Dit is de aanleiding voor een vervolg op deze zaterdagbijeenkomsten. Charles Maitland creëert een formule met vier hoofdthema’s: natuur en technologische ontwikkelingen, verandering in het mens zijn, geestelijke waarden en mondiale verhoudingen. Er werden sprekers uitgenodigd uit verschillende hoeken, zoals muziek, theater en dans, om bij te dragen aan de uitwisseling van gedachtes, het delen van inspiratie en verrijken van inzicht.

1972: Ik en de Anderen

In 1968 rondde Charles Maitland zijn gedachten over de taakstelling van de Baak af. Het doel was niet in de eerste plaats het verschaffen van kennis, maar was tweeledig: 1) de ondernemer behulpzaam zijn bij het tijdig inspelen op snelle en ingrijpende veranderingen in de samenleving en 2) de ondernemer en hun naaste medewerkers faciliteiten aan reiken die nuttig zijn voor hun verdere persoonlijke groei.

Met andere woorden de Baak wilde continu en gericht inspelen op veranderende omstandigheden binnen de cultuur en economische en sociale omstandigheden. Op basis van deze gedachte is de training Ik en de Anderen ontwikkeld. De training startte in 1972 en is hiermee een van de oudste, nog bestaande programma's van de Baak. Dat heeft met name te maken met het feit dat de grondgedachte, hoewel afkomstig uit 1968, nog steeds hetzelfde is. Een training gericht op persoonlijke ontwikkeling met als doel om hoofd, hart en buik met elkaar in balans te brengen. Ondanks de veranderingen in de wereld in de afgelopen 50 jaar is dat nu nog net zo actueel als toen.

Ik en de Anderen

1977: De Vrouwelijke Manager

Het ondernemerschap en management waren heel lang een mannelijke aangelegenheid. Bij het aantreden van Anton Tjeenk Willink in 1976 als nieuwe directeur van de Baak werd dit pad verlaten. In 1977 werd er voor het eerst een training aangeboden voor de vrouwelijke manager. In 1981 vormt de Baak met een aantal vrouwen in hoge bestuurs- of management functies het Vrouwen Netwerk in Nederland. Een denktank voor de rol van de Baak en het ervaringsonderwijs voor vrouwelijke managers.

Vrouwelijk leiderschap

1980: Incompany

Eind jaren 70 ontstaat er steeds meer belangstelling voor de trainingen vanuit verschillende organisatielagen. Waar oorspronkelijk met name directie en hoger management uit grote organisaties deelnemen aan trainingen, komen nu ook deelnemers uit lijnmanagement en kleinere organisaties naar de Baak.

In 1980 zijn de incompany programma’s uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de Baak activiteiten: programma’s bestemd voor individuele organisaties en ondernemingen. We zien dat organisaties hiervoor kiezen wanneer zij bijvoorbeeld het beleid onder de loep wil nemen, nieuw beleid wil ontwikkelen of de interne communicatie willen verbeteren. Deze incompany programma’s worden gebaseerd op bestaande open trainingen – bijvoorbeeld De Manager – die dan worden aangepast naar het bedrijf of er wordt een maatwerkprogramma ontwikkeld volledig toegesneden op de specifieke omstandigheden van een organisatie. Meer dan 40 jaar later zien we dat de incompany programma’s nog steeds een belangrijk onderdeel zijn van de Baak.

1980

1981: de Baak naar Indonesië

Het begon met een zakelijke missie van ongeveer 20 mensen voor de ontwikkeling van het management van Indonesië. Vervolgens werd er een seminar ontwikkeld voor Nederlandse ondernemers die geïnteresseerd waren om zaken te doen met Indonesië. In 1982 werd de eerste steen gelegd voor een management studiecentrum in Indonesië geïnspireerd op de grondgedachte van de Baak.

1984: de oprichting van het Nieuw Elan

Het Nieuw Elan is opgericht als een experiment met het Arbeidsbureau Amsterdam. Het doel van dit initiatief was om de groeiende vraag van bedrijven naar hoger gekwalificeerd personeel beter af te stemmen op het grote aanbod van werkzoekende academici en Hbo'ers. De opleiding was een combinatie van 50 dagen cursus en daarnaast werkten de deelnemers als stagiaire om werkerving en contacten op te doen.

1988: Charles Maitland

Charles Maitland gaat in 1975 met pensioen. Ruim 13 jaar na zijn pensioen geeft de oprichter van de Baak een interview waarin hij vertelt over het tot stand komen van de Baak en hoe de organisatie zich uiteindelijk door de jaren heen wist te ontwikkelen tot de Baak die we nu allemaal kennen.

Lees het interview

Maitland

1993: Avonden aan Zee

Directeuren, bestuurders en managers beschikten over weinig tijd en hadden toch de behoefte om op de hoogte te blijven van trends en actuele ontwikkelingen en om elkaar ontmoeten. Avonden aan Zee, georganiseerd rond het diner, voorzag in deze behoefte. De avonden zijn bedoeld om oud-deelnemers, docenten en relaties steeds opnieuw te stimuleren en te inspireren. De eerste editie werd georganiseerd op 11 oktober 1993 en zou uiteindelijk bestaan uit een reeks van tien bijeenkomsten waar steeds een andere spreker tussen de gangen van het diner een inleiding verzorgt, waarna tijdens het eten de gesprekken en uitwisseling van meningen losbarsten. In 1995 wordt er ook gestart met een internationale editie met diverse sprekers uit het buitenland. Zij snijden thema’s aan vanuit hun specifieke achtergrond en geven zo een overzicht van culturele verschillen op gebied van management.

Avond aan Zee

1996: de Baak online

Begin 1996 lanceren we een eigen website en zijn we ook online te vinden voor onze deelnemers. Daarnaast starten we met de informatie- en adviesdesk waar individuele deelnemers terecht kunnen met al hun vragen en voor voor opleidingsadvies. Vanaf 1996 bieden we deelnemers ook de mogelijkheid om lid te worden van de zogenaamde Baak Kring, de alumni club van de Baak, waardoor zij naast de training ook gebruik kunnen maken van loopbaanbegeleiding en coachingsgesprekken. Jaarlijks worden er dan ook evenementen georganiseerd voor de alumni.

1997: De fusie tussen VNO en NCW

In januari 1997 gaan VNO en NCW verder als één partij; VNO-NCW. De opleidingscentra van beide organisaties worden samengevoegd. Uit de Baak, Management Studiecentrum van het VNO en het Management Centrum NCW ontstaat: De Baak Management Centrum VNO-NCW. Als resultaat kreeg de Baak er een nieuwe vestiging bij in de Malietoren in Den Haag.

2001: Nieuwe locatie in Driebergen

In 2001 nemen we het Landgoed de Horst in Driebergen over van de Stichting Kerk en Wereld. Na een flinke verbouwing – waarbij het oorspronkelijke landhuis in ere wordt hersteld – openen we hier op 26 november 2003 een nieuwe locatie. Ook deze locatie in Driebergen is gebaseerd op het gedachtegoed van oprichter Charles Maitland. Natuur, cultuur en kunst vormen samen een inspirerende leerlocatie. Zo zijn er op allerlei verrassende plekken in het bosrijke gebied kunst en inspiratie te vinden.

Landgoed de Horst Oud
BaakBoost

2004: Introductie BaakBoost

We introduceren een nieuw concept: BaakBoost. We merken dat er behoefte is onder onze deelnemers om in korte tijd te werken aan hun ontwikkeling. Daarom bieden wij in vakantieperiodes – hier komen dan ook de oorspronkelijke benamingen LenteBaak, ZomerBaak, HerfstBaak en WinterBaak vandaan – high impact trainingen van slechts 4 dagen aan. Inmiddels is door de populariteit van het concept de naam aangepast naar BaakBoost en worden deze verkorte trainingen jaarrond aangeboden.

2006: Coach College onderdeel van de Baak

Coach College wordt in 2006 onderdeel van de Baak als dochteronderneming. Dit opleidingsinstituut – voorheen bekend onder de naam Europees Instituut – biedt al ruim 30 jaar opleidingen aan op het gebied van coaching en counseling. Ook Coach College is gevestigd op Landgoed de Horst in Driebergen.

Coach College de Baak
Eb en vloed

2010: Verbouwing Landgoed de Horst

Er worden drie nieuwe locaties toegevoegd aan Landgoed De Horst. Het landgoed wordt uitgebreid met de bouw van Blauwgedicht dat thuis biedt aan verschillende leerzalen. De gebouwen Eb & Vloed bestaan uit veertig tweepersoonskamers met elk een eigen verhaal. Geheel in de Baak stijl hebben de kamers geen kamernummers, maar dragen de kamers titels die verwijzen naar kunstwerken. Geheel bedacht en uitgewerkt door huiscurator Jan van der Veer.


2012: Theater Maitland

Het Theater Maitland, een eerbetoon aan de oprichter Charles Maitland, opent in 2012 haar deuren. Het volledig ronde gebouw dat als een schijf uit het maaiveld oprijst is gedeeltelijk verzonken in de aarde van Landgoed de Horst in Driebergen.

Theater Maitland

2021: De Staat van Leiderschap

De Staat van Leiderschap is een initiatief van VNO-NCW en de Baak. Met deze meerjarige samenwerking willen we leiders van vandaag en morgen inspireren en een platform bieden om belangrijke thema’s bespreekbaar te maken. Zo wordt er jaarlijks een hybride talkshow georganiseerd waar toonaangevende leiders en hoogleraren samen komen om over actuele thema's op het gebied van leiderschap te spreken.

De Staat van Leiderschap Talkshow

2022: 75 jaar de Baak

De afgelopen 75 jaar is er veel veranderd. In de wereld, op gebied van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling en op het gebied van onze trainingen. Toch zijn de grondgedachtes van de Baak nog altijd hetzelfde. Na 75 jaar weten wij van de Baak één ding zeker: je kan de toekomst niet voorspellen, maar je kan je er wel op voorbereiden. Daarom kijken wij met de leiders van vandaag naar morgen en stellen we hen de vraag: wat voor leiderschap gaan we de komende 75 jaar nodig hebben?

Luister nu naar Ongeboren Leiders

Podcast Ongeboren Leiders

Scroll up